سواد رسانه ای

آسمان دلمان را سفید نگه داریم

آسمان دلمان را سفید نگه داریم …
حتی شما دوست عزیز!

امروزه بستر رسانه ها به بستری همگانی تبدیل شده است.
این یعنی هر فردی با هر طرز تفکری می تواند به نشر و اشتراک گذاری مطالب در فضای مجازی بپردازد.
افرادی در این میان سعی در انحراف افکار عمومی به سمت و سوی خاصی هستند.
برخی وقت افراد را به مطالب و محتوای بیهوده مشغول میکنند.

اینکه هر فرد آزادی و اجازه این را دارد که نظرات و عقاید خود را به اشتراک بگذارد یک امکان عالی است.
آن چیزی که این آزادی و اجازه را شیرین میکند آگاهی و هوشیاری ماست،
که بتوانیم تشخیص دهیم چه مطلبی ارزشمند است و میتوان برایش وقت صرف نمود،
و درباره آن به تحقیق و جست و جو پرداخت.

آسمان دلمان را سفید نگه داریم

باور کردن یا قبول کردن مطلبی بدون هیچ سوالی قابل قبول نیست.
حتی اگر شخصی که بسیاری او را تایید و قبول میکنند آن را به اشتراک گذاشته باشد.
این ذات پرسشگر انسان است که او را به سمت پیشرفت و سواد سوق میدهد.

بستر رسانه ها جایی برای به چالش کشیدن این ذات انسان است.
شما چقدر در مواجهه با اخبار و مطالبی که در رسانه ها میبیند پرسشگر هستید؟
شما به چه میزان تسلط بر مدیریت تاثیرپذیری از رسانه ها دارید؟

خروج از نسخه موبایل