۲۸ میلیون گیمر در کشور داریم/ افزایش زمان بازی به ۹۰ دقیقه در روز


question