سواد رسانه ای

اهمیت تربیت رسانه ای فرزندان

اهمیت تربیت رسانه ای فرزندان

اهمیت تربیت رسانه ای فرزندان در زمان امروز

اهمیت تربیت رسانه ای فرزندان در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست و به یکی از دغدغه های والدین تبدیل شده است.
سختی هایی که امروز والدین با آن مواجه هستند نباید دغدغه والدین نسبت به آینده فرزندان را کمرنگ کند.
آینده ای که بر پایه همین تکنولوژی و دنیای مجازی است.

همان طور که ما نسبت به خوراک، پوشاک و سلامت جسمی کودکانمان دغدغه داریم؛
باید به نسبت فضای رسانه ای که با سلامت روح انسان ها و به خصوص فرزندان ارتباط دارد
نیز دغدغه داشته باشیم و به آن اهمیت دهیم.
والدینی که به این موضوع اهمیت میدهند و به لحاظ سواد رسانه ای نیز فرزندان خود را تربیت میکنند،
موجبات رشد و موفقیت آن ها را در آینده رقم خواهند زد.
نیاز است که پدر ها و مادر ها به عنوان افرادی که مسئولیت آینده فرزندان به عهده آن ها است،
آرامش ذهن و روح کودکان را تامین کنند.
هیچ توجیهی برای بی توجهی به ابزاری که کودکان از آن استفاده می کنند و رسانه ها را رصد میکنند،
و فیلم ها و انیمیشن هایی که می بیینند وجود ندارد.
آینده فرزندان در واقع با زندگی والدین گره خورده است
و افکار و آموزه های آنها بر روی روند رشد رسانه ای فرزندان تاثیر گذار است.
خروج از نسخه موبایل