سواد رسانه ای

جایگزین های فضای مجازی

جایگزین های فضای مجازی

جایگزین های فضای مجازی

جایگزین های فضای مجازی را میتوان از خود فضای مجازی با در نظر گرفتن مواردی مانند مدیریت زمان و آموزنده بودن بازی ها انتخاب کرد.
استفاده از بازی های کامپیوتری در زمانه ما خیلی مورد نیاز است
و کسانی که از استفاده های مثبت این فضا بدگویی می کنند سخت در حال اشتباه هستند.
بلکه باید بگوییم کاملا برعکس گفته این ها صادق است
و خوب یا بد بودن استفاده از فضای مجازی به عهده هر فردی است که از آن استفاده می کند.

خیلی وقتا والدین برای خود یا فرزندانشان دغدغه استفاده بی رویه از فضای مجازی را دارند.
ولی به این فکر می کنند که چه جایگزینی برای این فضا انتخاب کنند؟
چیزی که همان فضای جذاب را داشته باشد و در عین حال آسیب های آن فضا را نداشته باشد.

جایگزین های فضای مجازی

به سادگی و با آرامش کامل با شنیدن پادکست زیر کلی مطلب جالب را به راحتی دریافت کنید.
برای شنیدن صوت زیر را پلی کنید.
 
https://dl.savaderesane.ir/sound/podcast/jaygozine_bazihaye_gheyre_mojaze_onlain.mp3?_=1

 
استفاده از بازی ها و فضای مجازی به صورت مطلوب یک شرط دارد و آن مطلوب بودن این بازی ها
و آموزنده بودن آن ها برای فرد می باشد.
بازی باید یک چیزی را به انسان اضافه کنند.
بازی های استراتژیک و فکری قدرت مدیریت و تفکر انسان را افزایش می دهند.
بازی هایی که هیچگونه ناهنجاری در آن ها یافت نشود.

نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

خروج از نسخه موبایل