سواد رسانه ای

حقیقت تلخ بازی های رایانه ای

حقیقت تلخ اینجاست که بعضی از بازی های رایانه ای امروز،
عامل اصلی افسردگی و شکست آینده بچه های ماست!
بازی های رایانه ای با اهداف مختلف و برای رده های سنی متفاوتی ساخته میشوند.
دانستن رده بندی سنی بازی های ویدئویی و تناسب آن با روحیات فرزند اطلاعاتی است که پیش از تهیه بازی باید داشته باشید.
تاثیر گرفتن از بازی ها اجتناب ناپذیر است
و هر بازی ای به شکلی روی کودکان یا نوجوانان تاثیر میگذارد.
نکته مهم اینجاست که برخی تاثیر مثبت و برخی نیز تاثیر منفی دارند.

 

حقیقت تلخ بازی های رایانه ای

 

همه بازی ها مضر و مخرب نیستند اما بیش از حد بازی کردن هر بازی ای مضر و آسیب رسان است.
ضمن اینکه متاسفانه در فضای بازی های ویدئویی در ایران نظارت درستی وجود ندارد،
و برخی فروشندگان بازی های خارج از رده های سنی شخص را به راحتی به او عرضه می کنند.

بازی ها یک جزء فرعی از زندگی هستند و قرار گرفتن آن ها در اصل برنامه زندگی پیامدهای جبران ناپذیزی خواهد داشت.
تنها یک حالت وجود دارد که تمام وقت صرف بازی ها شود و در انتها نیز به موفقیت های چشمگیر ختم شود.
و آن ورود به حیطه ساخت بازی است.

خروج از نسخه موبایل