سواد رسانه ای

خاکریز جنگ نرم

خاکریز جنگ نرم

جنگ نرم شروع شده است ، دشمن تک میزند و ما پاتک ،
او شبیخون میزند و سپیده که سر بزند تعداد تلفات معلوم میشود ،
با این تفاوت که کشته ها جنگ نرم شهید نیستند تا نزد محبوب روزی خورند
بلکه اینان دل مرده اند و اسیر در چنگال هوا و هوس
و از این به بعد سر در آخور دشمن خواهند داشت و قر کمر خواهند ریخت به هر ساز دشمن
اما صحنه جنگ نرم هم افسر میخواهد ، باقری و باکری و کاظمی میخواهد، حججی و صیاد وآوینی میخواهد.

افسرانی میخواهد که قبل از دست به نت شدن وضو بگیرند ،
شب عملیات زیارت عاشورا بخوانند و با نام علی و زهرا به خط دشمن بزنند
و نترسند و محزون نگردند که اینجا نیز لا تخافوا و لاتحزنوا جواب میدهد.
سلاح ، در این جنگ ، رسانه است و هر کس بدون آگاهی از سلاح و نحوه کار با آن ،
سلاح را بردارد یا خود را زخمی میکند و یا خودی را میکشد.
همت و باکری و حججی و آوینی نیز ابتدا دوره آموزش نظامی را گذراندند ، سپس سلاح بر دوش گرفته ،
دل به خدا سپرده ، جان در کف دست نهاده و به قلب میدان زدند
و افتخاری شدند برای سپاه حزب خدا و خاری در چشم شیطان و شیطانکها

خاکریز جنگ نرم

اما رسانه، این سلاح کشتار جمعی جنگ نرم هم از جنس کلاشینکف و آرپی جی است
که آگاهی به نحوه کارکرد و نشانه روی و شلیک و کاربرد و جایگاه استفاده از آن و … را که سواد رسانه ای نام دارد باید آموخت.

شناخت

باید تبلیغات را شناخت ، تصویر را فهمید ، ماهیت ارتباطات دوسویه و مخاطب فعال و منفعل را آموخت ،
ابزارهای رسانه ای را شناخت، تا با کلت به جنگ تانک نرود و یا با ناوچه جنگی، جنگ شهری نکند ،
نظریات رسانه را بخوان و تولید محتوا را علم بدان ، ماهیت تلگرام و اینستاگرام و تویتر را بفهم و تحلیل محتوا کن که
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
و نه هرکه کانال زده یا سایت دارد سواد رسانه ای
وقتی شگرد های رسانه ای و مخصوصا ساختار موج های رسانه ای را بدانی اسیر دست ماهواره نمی شود و دین و خانواده و زندگیت را به هیچ نمی فروشی.
بازی شبکه ها خبر پراکنی و شایعه سازی آنها را نمیخوری و مسحور تصاویر شارپ خبریشان نمی شوی.

می فهمی که چگونه به حربه شادی و سرگرمی خنجر در آستین نهان کرده و به خلوت تو می آیند
میبینی که چگونه مادرانه دلسوز نداشته های تو می شوند
و داشته های پوشالی خود را هر روز به رخت میکشند که اینان دایه های مهربان تر از مادرند
حس میکنی که دشمن کجا کمین کرده و ذهن و اعتقاداتت را نشانه گرفته است
و یا چه میدان مینی از عادی شدن گناه و ول انگاری را در برابرت ایجاد کرده است
که ای افسر جنگ نرم ، هم آورد جنگ نرم هیچ چیز از جنگ سخت کمتر ندارد اگر بیشتر نداشته باشد.

خروج از نسخه موبایل