سواد رسانه ای

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی یا هان تقوای مجازی و خودکنترلی در فضای مجازی را باید از خودمان شروع کنیم نه فرزندانمان.

والدین در فضای مجازی تلاش می کنند که حواسشان به فرزندانشان باشد.
که فرزندان درگیر ابزار آلات و اتفاقات مخل و مضر نباشد.
اما چه کسی حواسش به والدین هست؟
اما در بحث فضای رسانه قاعده ای به نام خودکنترلی وجود دارد.
اگر هر انسانی بتواند در فضای مجازی از خود مراقبت کند و تقوای مجازی داشته باشد اتفاق خوبی رخ خواهد داد.
زمانی که انسان وسوسه می شود که بر روی مطلب نامربوطی که در مقابل او قرار دارد کلیک کند
آن را ببیند و از آن استفاده کند در واقع دارد کنترل خود را نسبت به تصمیمات خود مورد سنجش قرار می دهد.
کسی  از این آزمون پیروز بیرون می آید که بیشترین کنترل را نسبت به تصمیمات خود داشته باشد.

خود مراقبتی در فضای مجازی

به سادگی و با آرامش کامل با شنیدن پادکست زیر کلی مطلب جالب را به راحتی دریافت کنید.
برای شنیدن صوت زیر را پلی کنید.
 
https://dl.savaderesane.ir/sound/podcast/khod_moraghebati_dar.mp3?_=1

 
از این ابزار باید با حفظ شرایط آن استفاده شود.
کسی که در حین استفاده از محتواهای رسانه ای به حلال و حرام
به ارزشی و ضد ارزشی بودن این پیام و تصاویر و متن ها دقت می کند در واقع دارد از خودش در فضای مجازی مراقبت می کند.

نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

خروج از نسخه موبایل