سواد رسانه ای

راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای زندگی امن در عصر دیجیتال برای تک تک انسان ها ضروری است. آسیب های اینترنت را باید شناخت.

به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی راهکارهایی مطرح شده اند
که در صورت اجرای به موقع و مناسب می توانند ثمر بخش واقع شوند:

– با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان هستند،
فرهنگ سازی برای کاهش پیامدهای آن ضروری است.
لذا اطلاع رسانی، آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری می تواند مؤثر واقع گردد.

– استفاده از ظرفیت هایی همچون رسانه های دیداری و شنیداری،
روزنامه ها، مجلات، نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ سایبری.
– برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن
و اطلاع رسانی به والدین در مورد فناوری های جدید به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی.

– برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان
در مورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها.
– تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین.
– وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین.

– آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای
و اقدام در جهت نا کارآمد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه.
– پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت.
– گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی،
احساس خلأ نکنند و جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.

برخی دیگر از راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی

– پخش برنامه های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت
از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهند.
– طراحی بازی های رایانه ای به گونه ای که در آنها انواع خطرات موجود در فضای مجازی
و راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده است.

– طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی
در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید، اینترنت و خطرات بالقوه آنها.

– ساخت و پخش فیلم ها و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن.
– استفاده از آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص.
– هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی.

مقاله/ آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده ؛ تهدیدها و چالش ها/محمد رحیمی

خروج از نسخه موبایل