سواد رسانه ای

رفتار با فرزندان در فضای مجازی

رفتار با فرزندان در فضای مجازی

رفتار با فرزندان در فضای مجازی

رفتار با فرزندان در فضای مجازی و رسانه ها هیچگاه نباید آمرانه باشد.
فرزندان امروز نمیتوانند تحکم را تحمل کنند و باید با محبت واقعی با آنها رفتار کنیم.

هنگامی که پدر ها و مادر ها در مواجهه با خطای فرزندان در شبکه های مجازی،
با نگاه از بالا به پایین و زور گفتن با آن ها برخورد کنند در واقع نه تنها کمکی به اصلاح آنها نمیکنند،
بلکه جلوه خودشان در نظر فرزندان را نیز خراب می کنند.
فرزندی که پدر و مادر خود را در کنار خودش ببیند نه بالای سرش تلاش می کند تا در جهت مثبت،
و جهتی که مورد رضایت والدینش است قدم بردارد.
این کودک از این به بعد خودش مراقب رفتار خودش خواهد بود
و به دنبال این نست که مخفیانه کارهایی را انجام دهد که ناپسند هستند؛
کودکی که پدر مادرش برای آینده او سرمایه گذاری میکنند و نحوه صحیح استفاده از رسانه ها را،
با محبت و دلسوزی واقعی به او یاد میدهند
در آینده به فردی موفق و آگاه در این حیطه تبدیل میشود.
بنابراین برای ساختن درست آینده فرزندان میبایست دید اجبار و فشار را کنار بگذاریم
و رفتار با فرزندان در فضای مجازی و رسانه را همراه با ملایمت و خوش رفتاری نماییم
تا آنها را متوجه اشتباهاتشان کنیم.
برای تربیت رسانه ای فرزندان خود زمان کافی اختصاص دهید.
خروج از نسخه موبایل