آموزش کار با سایت سواد رسانه

۱٫ ثبت نام و عضویت
۲٫ پروفایل کاربری و تکمیل آن
۳٫ معرفی کوتاه قسمت های مختلف پروفایل
۴٫ خرید حساب کاربری ویژه