سواد رسانه ای

سیر تکامل اینترنت اشیا

سیر تکامل اینترنت اشیا

سیر تکامل اینترنت اشیا

سیر تکامل اینترنت اشیا از آغاز تا کنون عبارت است از:
جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان، ارتباط جهانی برقرار کردن،
کنترل جهان را در دست گرفتن، ارتباط اشیا با یکدیگر و هوشمند شدن اشیا.

*مثال برای جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان
همه جزئیات بناهای تاریخی دنیا بروی نت قابل دسترسی است.

*مثال برای ارتباط جهانی برقرار کردن
هربسته ای که ارسال می شود از طریق نت قابل پیگیری است و می توان از اطلاعات مکانی آن آگاه شد.

*مثال برای کنترل جهان را در دست گرفتن
اشیا مفقود و یا دزدیده شده می توانند موقعیت مکانی خود را اعلام کنند.

*مثال برای ارتباط اشیا با یکدیگر
گیاهان می توانند در صورت نیاز به آب خود را آبیاری کنند.

*مثال برای هوشمند شدن اشیا
درصورت وجود ترافیک و یا نامساعد بودن آب و هوا هشداری برای شما ارسال شود.

چگونگی عملکرد پیشرفته ترین نوع اینترنت اشیا به این صورت است که اشیا با شبکه ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات مورد نیاز را در صورت لزوم برای شما فراهم می کنند.

در ایفوگرافیک زیر می توانید اطلاعاتی دسته بندی شده و منظم در خصوص روند رشد اینترنت اشیاء مشاهده کنید.
چگونگی عملکرد، تکنولوژی ها و ابزار های موجود در بازار برای هر یک از مراحل به صورت طبقه بندی شده قابل دسترسی است.

 

 

سیر تکامل اینترنت اشیا
خروج از نسخه موبایل