سواد رسانه ای

فرصت های مجازی

فرصت های مجازی
سرمان درون گوشی ها فرو می رود و خیال می کنیم لذت می بریم و حس خوب داریم!
از این بازی به آن بازی و از این پیج به پیج دیگر و کانال هم که الی ما شاء الله! خوشحالِ خوشحال!
و اصلا نه فکرش را می کنیم و نه حسش را که چه بلایایی منتظر ما هستند و داریم دقیقا با خودمان چکار می کنیم.
پیش خود فکر می کنیم که از دنیای بیرون راحت شدیم و الان خودمانیم با هم!
یا حتی ممکن است فکر کنیم اینجا هر چقدر وقت صرف کنیم، انرژی جمع می کنیم برای آینده و ادامه مسیر …

اما اتفاقا برعکس! در حقیقت ما فکر خودم را از دنیای بیرون می گیریم و تحویل این رسانه می دهیم،
اما این الزاما به معنی منفی نگری و آسیب نیست،
اتفاقا همین موضوع می تواند برای شما یک فرصت جدی محسوب شود!
انواع اطلاعات در فضای مجازی وجود دارند، از تفریح و سرگرمی تا اطلاعات علمی، اطلاعات هوا فضا، انواع آموزش ها و …

فرصت های مجازی

تبدیل تهدید مجازی به فرصت مجازی

حقیقت این است که این برای شما یک فرصت محسوب می شود، یک فرصت جدی و در عین حال یک تهدید جدی تر!
اگر بتوانیم از این فضا به نفع حال و آینده استفاده کنیم، برنده ایم
و الا همان بهتر که ذهن ما درگیر اتفاقات بیرونی باشد و اصلا به این فضا ورود نکنیم.
در فضای مجازی دیگر قانونی نیست، در حقیقت قانون را ما وضع می کنیم! البته در ابتدای کار برای خودمان و بعد شاید برای بقیه …

اما نکته مهم اینجاست که کسی به ما مسیر نمی دهد، خودمانیم و خودمان،
ماییم که انتخاب می کنیم درگیر و ذوق زده هجویات و عکس ها و جوک ها و … شویم و یا نه!
مسیر رو به بالا، رو به رشد و پیشرفت برای خودمان بسازیم و رقم بزنیم.

ماییم که زندگی را برای خودمان شکل می دهیم و می سازیم، ما انتخاب می کنیم، پس هستیم!

خروج از نسخه موبایل