سواد رسانه ای

قالب اینفوگرافی

قالب اینفوگرافی

قالب اینفوگرافی

شناخت انواع قالب اینفوگرافی به شما کمک می کند تا اصول نویسندگی در فضای مجازی در قالب اینفوگرافیک را بیشتر عایت کنید.
کلمه اینفوگرافیک (Infographic) در حقیقت از ترکیب دو لغت information ( اطلاعات) و graphic ساخته شده است.
به همین دلیل ساده اگر بگوییم اینفوگرافی در واقع یک ساختار گرافیکی است که هدف آن درک سریع و راحتتر اطلاعات و آمار است.

از متن خیلی کمی در اینفوگرافی استفاده میشود اما همین موضوع آن را یک ابزار قوی برای به نمایشرآوردن آمار و داده ها، ترسیم روابط و روند ها، توضیح مفهوم ها، بیان مسائل پیچیده به شکل شده و مقایسه تبدیل کرده است.

کارکرد اصلی اینفوگرافی این است که مفهوم های ذهنی که بیان آنها به صورت شفاهی و متنی سخت است را با اشکل و رسم های مختلف قابل فهم کند.
همچنین میتواند حجم زیادی از اطلاعات را در خود جای دهد و به این صورت در انتقال سریع اطلاعات نیز موثر باشد.

انواع اینفوگرافی

انواع متفاوتی از اینفوگرافی وجود دارد که بر پایه نوع اطلاعاتی که قصد ارائه شان را دارند تقسیم میشوند.

۱ – اینفوگرافی اطلاع رسان

در این نوع متن زیادی به کار میرود و به همین دلیل تشخیصش از سایر اینفوگرافی ها راحت تر است.

۲ – اینفوگرافی تایم لاین

اینفوگرافی تایملاین یا گاه نما نوعی از اینفوگرافی است که اطلاعات را بر حسب زمان در اختیار میدهد.
برای مثال روند پیشرفت یا فروش یک شرکت در سال های مختلف.

۳ – اینفوگرافی نموداری

در این اینفوگرافی عمدتا اطلاعات کمی و عددی به مخاطب داده میشود.
نمودار های رشد و درآمد تعداد و ..
مانند مقایسه جمعیت شهرهای یک استان.

۴ – آموزشی

این نوع اینفوگرافی برای آموزش هدفمند جهت رسیدن به یک نتیجه مشخص ساخته میشود. برای مثال شیوه اخذ مدرک تخصصی دوره آموزش سواد رسانه.
که در نهایت مخاطب محتوا چیزی را در آن به طور جامع یاد میگیرد.

۵ – فرآیندی

این اینفوگرافی شبیه به اینفوگرافی آموزشی است اما وجه تفاوت آنها در این است که
در این نوع ایفوگرافی تصمیم گیری و انتخاب وجود دارد. این نوع را با نام های درخت فلوچارت و تصمیم گیری هم میشناسند.
در این اینفوگرافی مراحل با خط ها و فلش ها جهت دار به مراحل قبلی متصل میشوند.
اینفوگرافی های برنامه ریزی، تعیین شخصیت و … از این نوع هستند.

۶ – مقایسه ای

با کمک این اینفوگرافی تمایز میان دو محصول، عمل ، مکان ، رویداد و … را مورد ارزیابی قرار میدهند.
به عنوان مثال یک اینفوگرافی مقایسه ای بین استراتژی های قدیمی و جدید یک کمپانی.
مقایسه البته میتواند بین موارد بیشتری باشد نه صرفان دو مورد.

۷ – ایفوگرافی عددی

در این نوع اینفوگرافی های تاکید بر روی اعداد و ارقام است. برای مثال اگر قصد داشته باشید آمار میزان تاثیرات یک جنگ بر روی اقتصاد کشوری را به تصویر دربیاورید باید از این نوع اینفوگرافی استفاده نمایید.

۸ – اینفوگرافی رزومه

همانطور که از نامش پیداست از این اینفوگرافی برای به نمایش درآوردن سوابق تحصیلی ، شغلی و حرفه ای یک شخص و مهارت های او استفاده میشود.
همچنین برای بیان زندگینامه اشخاص نیز مناسب است.
این روزها سایت های متعددی امکان ساخت اینفوگرافی رزومه ای را به شما میدهند.

 

خروج از نسخه موبایل