شناخت و اصول جنگ روانی ۲

قدرت احساسات در جنگ روانی

اشتراک گذاری پست

شناخت و اصول جنگ روانی ۲

قدرت احساسات در جنگ روانی

یک نمونه دیگر از جنگ روانی این است که شما بیایید افکار مردم را به سمت یک فرد یا یک جریان مثبت یا منفی کنید.
یعنی به شکل منطقی مخاطب خاکستری را به سمتی ببریم که احساساتش مدیریت شود.

گاهی اوقات قدرت احساس برای عموم جامعه از قدرت عقل بیشتر است.
یا به معنای دیگر احساسات غلبه می کند بر عقل،
و تصمصیم ها بر اساس احساسات گرفته میشوند نه بر مبنای عقل و منطق.

وقتی که توانستید به واسطه ابزار ها و کانتنت های مختلف احساسات فرد را مدیریت کنید، و احساسات عموم جامعه را کننرل کنید.
عملا شما به سمتی می روید که یک درگیری فکری مثبت یا منفی برای آن شخص یا جامعه ایجاد کنید.

در مبحث قدرت احساسات در جنگ روانی ،جنگ روانی دو بخش است.
یک بخشش علیه دشمن است و بخش دیگرش به نفع خودی.

وقتی که یک شخصیت یا اتفاق یا یک جریان معاند را مورد اصابت قرار میدهید،
اتفاقی که میفتد این است که آن فرد یا جریان یا حزب و … ضربه میخورد ولی از طرف دیگر جبهه خود شما تقویت میشود.

پس یک نمونه دیگر از جنگ روانی این است که حسب حب و بغض ها،
نسبت به اشخاص ، تشکل ها ، احزاب ،سازمان ها و … ایجاد ساختار های روانی کنید.

شناخت و اصول جنگ روانی ۳


question