مسئولیت گفتار و رفتار مجازی

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی بر عهده تک تک کاربران رسانه ها و فضای مجازی است.
ما باید با بیشترین مدیریت استفاده از فضای مجازی سالم ترین  و بهترین لحظات را ایجاد کنیم.

خدایا!
مگذار شرمنده کلماتمان در گفتار و نوشتار شویم …

 

مسئولیت گفتار و رفتار مجازی
مسئولیت گفتار و رفتار مجازی

شما اگر بخواهید در یک دفتر روزنامه استخدام شوید و یا برای روزنامه ای مطلب بنویسید؛
باید از زیر ذربین معیار های زیادی عبور کنید و ثابت کنید استحقاق نویسندگی مطالبی که هزاران نفر میخوانند را دارید.

زمانی که شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کردند هر فردی یک روزنامه شخصی پیدا کرد!
کاملا متعلق به خودش و با اختیار کامل نویسندگی!

اما نکته اینجا بود که دیگر معیار و ملاکی برای انتخاب فرد با صلاحیت و مورد اعتماد وجود نداشت.
حالا دیگر هر کسی میتوانست آنچه که دلش میخواهد بگوید.

و دیدیدم و میبینیم که چه شایعات و کج فهمی های به دنبال محتواهایی که بدون دانش منتشر شدند به وجود می آید.
چاره کار چیست؟ چگونه باید سطح کیفیت و صداقت مطالب صفحات مجازی را بالا ببریم؟

سواد رسانه و آگاهی از بایدها و نباید های استفاده از فضای مجازی راه حلی است که میتواند به یک جامعه مجازی عالی
منتهی شود و وجدان افراد را برای فعالیت درست و انتشار محتوای سالم بیدار نگه دارد.
و کمک کند به مسئولیتمان در قبال افرادی که وقتشان را برای خواندن مطالبمان صرف میکنند درست عمل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.