نسل امروز رها و تربیت‌نشده است/ فضای مجازی با زور، اخلاقی نمی‌شود


question