سواد رسانه ای

هنر نه گفتن در شبکه های اجتماعی

هنر نه گفتن در شبکه های اجتماعی
نه گفتن به خیلی از درخواست ها و حرف های مجازی، هنره!
هنر که فقط نقاشی و معماری و خوانندگی و … نیست!
خیلی از هنر ها و هنرمندها هستند که پولی از هنرشان به دست نمی آورند، مشهور هم نمیشوند
اما به واسطه هنرشان یک زندگی و ذهن پر از آرامش دارند…

هنرشان هم تنها در دو حرف خلاصه میشود! نه!
نه گفتن به این آسانی ها هم نیست و گاهی میشود سخت ترین و طاقت فرسا ترین کار دنیا!
نه گفتن هم مانند خیلی از هنر های دیگر تمرین میخواهد و تمرین.

مخصوصا این نه گفتن حالا و در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی ،
وقتی که رد کردن درخواست های عضویت و فالو و … را نشانه عقب ماندگی! به روز نبودن!
و مواردی از این دست میدانند سخت تر هم شده.

 

هنر نه گفتن در فضای مجازی

از همین امروز تمرین کنیم تا به درخواست هایی که ما را به مسیر خوبی سوق نمی دهند یک نه زیبا بگوییم.
شاید در آن لحظه این کار سخت باشد و در انجامش تردید به سراغ ما بیاید.
اما میتوانیم از آسایش خیالمان در آینده اطمینان داشته باشیم.
همیشه قبل از هر تصمیمی آینده آن را در نظر بگیریم …
لطفا شخصیت خود را در شبکه های اجتماعی حفظ کنیم.

 

خروج از نسخه موبایل