سواد رسانه ای

پنج نیاز ارتباط موثر

پنج نیاز ارتباط موثر

پنج نیاز ارتباط موثر

پنج نیاز ارتباط موثر

موسی را مامور کرد که نزد فرعون رود و با او گفتگو کند شاید دست از گمراهی بردارد.
موسی نگران بود، چگونه با فرعون ارتباط برقرار کند، آن هم ارتباط موثر
ارتباط موثر ابزار و مقدماتی میخواهد که تامین آن موسی را نگران کرده است.
درست است که تولید پیام و برقراری ارتباط و انتقال پیام در زمان موسی به ساده ترین شکل ممکن انجام میشد
و در بالاترین حالت به گفتگوی رودر رو ختم میگشت
اما موسی میدانست که چون ماهیت ارتباطات ماهیتی واحد و ثابت است ،
فارق از پیچیدگی و یا سادگی ابزار و روشهای ارتباطی ، متاثر از چند شاخص می باشد
و اگر حاصل شود منتج به نتیجه میگردد
و فرقی هم نمیکند که ابزار انتقال پیامت گفتگوی رو در رو است
یا اپلیکیشنهای چند وجهی امروزی و اعجاز نور و تصویر و صدا در جعبه جادویی تلویزیون و پرده مسحور گر سینما و ….

 

هنوز چشمان موسی نگران از این رسالت بزرگ است،

او پیامبر شده بود تا پیام ببرد برای جهانی که مثل او فکر نمیکردند خدایا چه باید میکرد
تا بهترین پیام را در بهترین شرایط به مخاطبانش برساند البته تا شاید اصلاح شوند.
و من هم نگرانم چرا که رسالت افسران جنگ نرم نیز تولید پیام مفید و انتقال موثر آن است.

اما موسی راه خانه دوست را خوب میداند ، عصایش را بر میدارد و عازم کوی عشق میشود
تا اضطراب درونش را تسکین دهد چرا که او تطمئن القلوب است.
با محبوب نجوا میکند و از او پنج چیز طلب مینماید که آن پنج ویژگی برای برقراری ارتباط موثر ضروری است
قال رب اشرح لی صدری
و یسر لی امری
وحلل عقده من لسانی
یفقهوا قولی
وجعل لی وزیرا من اهلی …
آری لازمه برقرای ارتباط صحیح و موثر شرح صدر و کمک الهی برای تسهیل امور و فصاحت و زیبایی در بیان و قول فقیهانه و عالمانه و داشتن همراهان همفکر است.

یکی از پنج نیاز ارتباط موثر شرح صدر است.
سرباز جنگ نرم باید شرح صدر داشته باشد
و باید بتوان مخاطب را تحمل کند، بسیار پیش می آید که مخاطب به واسطه نا آگاهی
برنامه تبلیغاتی و ارتباطی تو را بهم میزند و مسیر نیل به هدف را برایت ناهموار میکند
سعه صدر و تحمل ناملایمات رمز پیروزی در این حالت است.

از طرفی ارتباط موثر محتاج نرمی، آرامش و تداوم است که این مهم نیز جز با وسعت سینه و روی گشاده محقق نمیگردد
و وای از روزی که رسانه منفعل و تندخو و پرخاشگر شود .
لازمه دیگر درک افتقار و احتیاج مداوم ما به حمایت و نصرت الهی است.
باور کنیم که خدا ست که امور ما را روی ریل پیشرفت و موفقیت قرار میدهد
از این رو باید در هر لحظه از فرایند ارتباط خدا در نظرمان باشد و رضای او هدفمان نصرت او امیدمان

رسانه چی ها

و وای از رسانه چیانی که فکر میکنند دروغ و صحنه سازی و تهمت راه گشای نیل به اهداف است
و توفیقاتی که دارند بابت قدرت و تیزهوشی خودشان است که ان ربک لبالمرصاد
شاخص دیگر باز شدن گره های کلامی است ، بیان باید روان زیبا و جذاب باشد.

چه آنکه بهترین مفاهیم وقتی در قالب الفاظ نا زیبا ریخته شود هدر میرود و بی استفاده میگردد
و با تاسف باید گفت که بسیار پیش میآید
که رسانه ها زشت ترین و پلشت ترین مفاهیم را در قالب های زیبا به خورد مخاطب میدهند
و از بد حادثه او نیز گول کادوی شیک این محتوای ناکوک را می خورد و آن را میپذیرد
اما قول فقیهانه دعای چهارم موسی بود، همه باور داریم که
محتوا باید مستدل، دقیق ، عالمانه و حقیقی باشد و صد حیف که در عمل این اصل بسیار مغفول میماند.

و اما تیر خلاص در انتقال پیام داشتن همراهان رسانه ای و به عبارت دیگر هم پوشانی رسانه ای است
چراکه یک دست صدا ندارد و یک کانال ارتباطی توان اقناع.
اهل فن خوب به نظریه مارپیچ سکوت واقفند همان نظریه ای که موسی نیز آن را باور داشت
و از این رو از خدا طلب همراهی و همراه نمود تا حین انتقال پیام تنها و مهجور نماند و پیام از بین نرود
بی شک از این پنج خواسته موسی ابعاد بیشتر و فروع مفصل تری برای تعریف و تبیین ارتباط موثر میتوان به دست آورد
که پرداختن به آن در حوصله این مختصر نیست.

اما خدای مهربان من، ما سربازان جنگ نرم را نیز از این پنج ویژگی بهره مند نما
و توفیق ده که رسانه ها مان و تولیداتمان در راه تو و برای رضای تو باشد.

خروج از نسخه موبایل