سواد رسانه ای

چهاردیواری مجازی

چهاردیواری مجازی
با هزار مش گوش دار!
خیلی راحت در شبکه های اجتماعی هر حرفی را که بخواهیم میزنیم. هر تصویری که بخواهیم به اشتراک میگذاریم.
از مسائل خصوصی خود صحبت میکنیم و به راحتی به هر کسی اعتماد میکنیم.
غافل از اینکه از زمین تا آسمان فرق است بین دنیای مجازی و واقعی و چهار دیواری امن منزل.
در رسانه ها حریم خصوصی دیگر معنای خود را به شکلی که میشناسیم ندارد.
داده ها ما به راحتی میتواند در اختیار افراد مختلف قرار بگیرد.
حساب های کاربری ناامن و جلعی بسیاری وجود دارند که تنها به قصد سو استفاده از افراد در این شبکه ها حضور دارند.

 

چهاردیواری مجازی

 

اندکی بی دقتی عواقبی به دنبال خواهد داشت که جبران شاید غیر ممکن باشد و باعث یک عمر پشیمانی شود.
همانطور که همه ما در اطرافمان مواردی را سراغ داریم که چوب اعتماد خود به این سرویس ها را خورده اند و از آن ضربه دیده اند.
فرقی نمیکند که اکانت خصوصی دارید یا عمومی.
این موارد مانعی برای هکر ها نخواهد بود.
به همین دلیل هنگامی که میخواهید مطلبی یا عکس یا ویدئویی را در این شبکه ها به اشتراک بگذارید،
قبل از آن کمی فکر کنید و احتیاط را رعایت کنید تا گرفتار گرگ ها مجازی در کمین نشوید.

خروج از نسخه موبایل