سواد رسانه ای

کسب درآمد های مجازی

کسب درآمد های مجازی هم حروم و حلال داره …
گاهی فقط یه دروغ خراب میکنه کارو …

مدت زیادی نیست که خیلی از کسب و کار های قدیمی به صفحات مجازی کوچ کرده اند
و کسب و کار های جدیدی از دل همین دنیای دیجیتال و فضای مجازی بیرون آمده اند.

بسیاری از افراد زندگی خود را رونق بخشیده اند و توانسته اند استفاده مفیدی از این بستر داشته باشند.
فقرای بسیاری با ظهور این بستر از فقر نجات پیدا کردند.

اما رسانه های اجتماعی در کنار فرصت های خوبی که ایجاد میکنند در صورت بی توجهی و غفلت،
میتوانند زمینه ساز گمراهی و اشتباهات جبران ناپذیر شوند.

 

کسب درآمد در فضای مجازی

مشکلی که وجود دارد نبود نظارت بر کسب و کار های آنلاین است. حتما به صفحات فروشگاهی برخورده اید؛
که اجناس خود را با قیمت های غیرواقعی عرضه میکنند. در نبود نظارت و رسیدگی به این گونه تخلفات چه باید کرد؟

نکته مهم در واقع اینجاست که اگر هر کسی ناظر بر کار های خودش بود
آیا دیگر نیاز به وجود اجبار و ترس از جریمه بود؟
دروغ گفتن در فضای مجازی به دلیل رو در رو نبودن با مشتری بسیار آسان است.
و همان یک دروغ میتواند همه زحمات را به باد دهد.
به همین دلیل در این فضا بسیار بیشتر از دنیای واقعی باید مراقب بود.
کسب درآمد در فضای مجازی شاید ساده به نظر می رسد ولی پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد.

خروج از نسخه موبایل