بنر و استوری آماده برای سیستم همکاری در فروش

بنرهای عمومی

شامل بنرهای ارجاع به محتوا و محصولات سواد رسانه

سایت و وبلاگ

بنر ۱۲۰*۲۴۰
بنر ۴۶۸*۶۰

استوری

بنر ۱۰۸۰*۱۹۲۰

کانال و صفحه

بنر ۱۰۰۰*۱۰۰۰

دوره کسب درآمد اینترنتی با موبایل

شامل بنرهای اختصاصی ارجاع به دوره کسب درآمد اینترنتی با موبایل

سایت و وبلاگ

بنر ۱۲۰*۲۴۰
بنر ۴۶۸*۶۰

استوری

بنر ۱۰۸۰*۱۹۲۰

کانال و صفحه

بنر ۱۰۰۰*۱۰۰۰