آسیب ها و چالش ها

آسیب ها و چالش ها در فضای مجازی را بیشتر بشناسیم و یاد بگیریم چگونه از آسیب های فضای مجازی دور بمانیم
مقابله با جنگ نرم و چالش های شبکه های اجتماعی برای برقراری امنیت در دنیای مجازی
و حفاظرت از امنیت اطلاعات در فضای مجازی
بررسی تاثیر رسانه ها بر خانواده و تاثیر ماهواره بر افکار افراد
شناخت شبکه اجتماعی توییتر و افزایش سواد شبکه های اجتماعی با دوره های آموزش سواد رسانه ای و شناخت آسیب ها و تهدیدات مجازی
راهکارهای اعتیاد به شبکه های اجتماعی و موبایل
تهدیدات مجازی برای کودکان چیست و چگونه از اعتیاد به اینستاگرام پرهیز کنیم

اصول خود مراقبتی در فضای مجازی و شناخت جنگ نرم و رسانه ای و توطئه فضای مجازی
بررسی مفاهیم جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی در عصر اطلاعات
خطرات پیشرفت تکنولوژی و مباحث آسیب های هوش مصنوعی در فضای مجازی ناامن

مقابله با شایعات و فرهنگ منفی در فضای مجازی و چگونگی شناخت اخبار جعلی و موج های مخرب مجازی و رسانه ای
اصلاح فرهنگ غلط و انحرافات مجازی و شبکه های اجتماعی و آسیب ها و چالش ها
تفکر رسانه ای انحراف در رسانه های غربی و تحلیل جریان های مجازی
بررسی علت افسردگی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

شبکه های انفرادی

شبکه های اجتماعی یا شبکه های انفرادی ؟! مساله اینست ... شبکه های انفرادی شبکه های مجازی از زمانی که وارد زندگی انسان ها شدن در کنار فوایدی که داشتند، آسیب های زیادی نیز به زندگی آدم ها وارد کردند. که درناکترین آن ها تنهایی و انزوا بود. ارتباطات مجازی و روابط در دنیای رسانه...

موج های رسانه ای افکار را میبلعند!

موج های رسانه ای افکار را میبلعند! افکاری که همه زندگی ما را شکل میدهند ... موج های رسانه ای حتما تاکنون شاهد جنبش های در فضای مجازی بوده اید. صبح از خواب بیدار میشوید و تلفن همراهتان را به دست میگیرید؛ وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشوید متوجه میشوید همه دارند از یک...

ارزش های پوشالی فضای مجازی

ارزش های پوشالی فضای مجازی دنیای امروز؛ دلخوشی به لایک ها، فالوور ها، کامنت ها و دیگر هیچ! ارزش های پوشالی فضای مجازی دغدغه های جامعه جوان امروزی متاسفانه در برخی موارد به چیزهایی بی ارزش تنزل یافته. نیاز به تایید شدن و تشویق در انسان ها همواره بود است. اما برطرف کردن این...

قدرت نه گفتن – بخش ۱

قدرت نه گفتن در شبکه های اجتماعی چه بسا بسیار بسیار مهم تر از داشتن این قدرت در فضای حقیقی است. گاهی وقتی که شخصی به هر دلیلی، ضعف شخصیت، عدم اعتماد به نفس و ... نتواند نه بگوید با مشکلات زیادی رو به رو میشود.

زندان رسانه ها

زندان رسانه ها   خدایا! این درها را باز کن، این دیوارها را بردار لطفا!   زندان رسانه ها تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که شی ای آنقدر به شما نزدیک باشد که آن را نبینید یا متوجه آن نشوید؟ مثلا وقتی وسیله ای را گم کرده اید و آن را زمانی پیدا میکنید که...

گهی زین به پشت و باز هم …

گهی زین به پشت و باز هم ... همچنان زین به پشت!   گهی زین به پشت و ... در دنیای امروز تکنولوژی که قرار بود ابزاری باشد در دست انسانها برای ساده تر کردن زندگی، اکنون ابزاری شده در دست عده ای تا با آن از دیگران استفاده ابزاری کنند! بیایید از خودمان سوال...

گریه ها و خنده های مجازی

گریه ها و خنده های مجازی خندیدن های مجازی، گریه های در رختخواب اما، واقعی ...   گریه ها و خنده های مجازی   در دنیای امروز و عصر تکنولوژی رسانه ها و شبکه های اجتماعی ما را با یک چالش و دوگانگی مواجه کرده اند. دوگانگی بیان احساسات. آدم ها همیشه به نظرات دیگران نسبت...

تاثیر رسانه ها بر سبک زندگی

تاثیر رسانه ها بر سبک زندگی رسانه ها، افکار ما را می سازند و افکار، لباس و خوراک و ...   تاثیر رسانه ها بر سبک زندگی رسانه ها ابزار بسیار قوی ای هستند. سازندگان آنها درست به همه چیز فکر کرده اند. با تحلیل رفتار های انسان ها ویژگی های این شبکه ها...

اتلاف وقت در فضای مجازی

اتلاف وقت در فضای مجازی بلایی که همچون یک اپیدمی به جان جامعه افتاده است؛ اما خود از آن بی خبریم. یا میدانیم و با این حال باز هم به آن بی توجهیم. زندگی های امروز ما را عادت دادند به پس گوش اندازی! همین ایسنتاگرام وقتی غرق پست هاش میشم رو...

اعتماد در فضای مجازی

اعتماد در فضای مجازی به آسانی دنیای واقعی نیست اما بسیاری نمیخواهند باور کنند که روابط فضای مجازی در شبکه های اجتماعی با روابط واقعی زمین تا آسمان فرق دارد. همه ادعا می کنند آدم شناس هستند! اگر خُب! پس دلیل این همه خداحافظی تلخ چیه؟!   اعتماد در فضای مجازی   واژه اعتماد را نمیتوان در...

question