تلنگر

تلنگر

آگاهی بخشی
افزایش آگاهی جامعه
افزایش سطح سواد جامعه
تناقضات فرهنگی
آگاهی در فضای مجازی
استفاده صحیح از فضای مجازی
اطلاع رسانی
اخلاف در فضای مجازی
اصول اخلاقی در فضای مجازی
فضای ناامن مجازی
مشکلات فضای مجازی
مسائل فضای مجازی
مشکلات رسانه ها
مشکلات شبکه های اجتماعی
فرهنگ شبکه های اجتماعی
آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی فضای مجازی
خطرات شبکه های اجتماعی
فرهنگ استفاده از تکنولوژی
اتلاف وقت در فضای مجازی
اعتیاد به موبایل
اعتیاد به گوشی
اعتیاد به اینترنت
دوستان مجازی

روابط مجازی
رابطه های آنلاین
روابط آنلاین
تربیت کودکان در فضای مجازی
تربیت رسانه ای
بی بند و باری در فضای مجازی
حریم شخصی در شبکه های اجتماعی
امنیت اینترنت
سرویس های ارزش افزوده
غیر فعال کردن سرویس های ارزش افزوده
سرقت اینترنتی
کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری در فضای مجازی
خطرات برنامه های ناشناس
آسیب بازی های کامپیوتری
تفکر رسانه ای
تفکر رسانه ای در بازی
ارزش اطلاعات در عصر تکنولوژی

قضاوت در فضای مجازی
قضاوت زودهنگام
پیش داوری در فضای مجازی
بی احترامی در فضای مجازی
رسانه های مخرب
تاثیرات رسانه های غربی
تبلیغات ماهواره ای
تاثیر های ماهواره
شناخت خطرات فضای مجازی
شناخت تهدیدهای فضای مجازی
تلنگر در فضای مجازی
شایعات در فضای مجازی
اخبار دروغ رسانه ها
کنترل رسانه ها
کنترل افکار توسط رسانه ها