بانک محتوای سواد رسانه

بانک محتوای سواد رسانه شامل رسانه های غیر کاغذی یعنی رسانه های مجازی در سواد رسانه ای و دانش رسانه های جمعی
بررسی آسیب های رسانه ها در رسانه اینترنتی و تاثیر رسانه ها بر ذهن و تاثیر رسانه ها بر فرهنگ
و به طور کل قدرت و پشت پرده رسانه های غربی و مخرب دشمن که در واقع رسانه های ضد اسلامی و رسانه ضد دینی هستند.

مباحث تحلیل و بررسی رسانه های انقلابی و آموزش سواد رسانه و دوره های رسانه شناسی
و شناخت جریان های رسانه ای و موج های رسانه ای در فضای رسانه

بررسی اهداف رسانه ها و اینکه مفهوم و تعریف رسانه چیست و چه تاثیر مثبت و منفی دارند.
تاثیر رسانه های غربی خانواده و سبک زندگی و فرهنگ ایران
بررسی تاثیرات و نقش رسانه بر عقاید و کمک به شناخت سو گیری در سانه ها
رسانه کودک و نوجوان و آسیب های شبکه های اجتماعی و پیام رسان و وبسایت های مخرب
بررسی پایه ای مفاهم و اخبار دنیای رسانه داخلی و موفق و ارائه راهکارهای جهاد رسانه ای همه در بانک محتوای سواد رسانه

تحلیل انیمیشن پاندای کونگ فوکار

یکی از انیمیشن های پرطرفدار بین مخاطبان ایرانی پاندای کونگ فوکار هست که برخی اوقات حتی والدین نیز کودکان را همراهی می کنند. اما تا حالا پیش آمده با دقت به علامت ها و شخصیت ها، این کارتون را مشاهده کنید؟  

تاثیرات خوب و بد دنیای انیمیشن ها

خیلی اوقات والدین انیمیشن های مختلفی برای کودکان به نمایش می گذارند و شاید خیلی به شخصیت های کارتونی آن دقت نکنند اما کودکان در سن رشد و الگو برداری هستند. تاثیراتی که انیمیشن ها بر روی شخصیت آنها می گذارد میتواند هم خوب باشد و هم بد...  

question