آسیب های ماهواره چیست؟
بررسی فعالیت های شبکه های من و تو ، پی ام سی ، ایران اینترنشنال و …
شبکه های مخرب چه خطراتی دارند؟
آسیب های شبکه های غربی و تحلیل فعالیت شبکه های خبری غربی
برنامه های مستهجن و آسیب های روابط زناشویی در پی آن
تاثیر سریال های ترکیه ای بر روی روابط خانواده و فرهنگ و آسیب های اجتماعی آن
نحوه مواجهه با اخبار جعلی و مقابله با آمریکا و شبکه های سعودی و اسرائیلی
رویداد های جنگ نرم و گسترش افکار غربی و توطئه آمریکا در جنگ رسانه ای
رسانه های مخرب عوامل تغییر فرهنگ ترویج بی بند و باری و بی حیایی
شیوه های جلوگیری از ترویج فرهنگ غربی ، غرب زدگی و بی حجابی
بررسی علتی های بی حجابی و تاثیر برنامه های شبکه های مخرب ماهواره ای
نحوه مقابله با بی حجابی و شیوه ی صحیح نهی از منکر و امر به معروف
چرا افزایش خیانت در خانواده و ترویج فرهنگ خیانت در جامعه زیاد شده است؟

شبکه های نوظهور ماهواره ای

شبکه های نوظهور ماهواره ای تهدیدی جدید برای آینده تفکر فارسی زبانان جهان شبکه های نوظهور ماهواره ای   مدتی است که شبکه های ماهواره ای جدیدی شروع به فعالیت کرده اند و طبق روال سابق هدفشان تغییر طرز فکر مردم ایران و نفوذ به خانواده های ایرانی است. شبکه هایی مانند من و...

اثرات مخرب ماهواره بر فرهنگ جامعه

شاید همه ما با کشتی کج امریکایی آشنا باشیم... آیا میدانستید که کشتی کج تنها یک فیلم ورزشی محسوب می شود و حتی تماشاگران نتیجه بازی را قبل از شروع شدنش می دانند؟  

تاثیرات جنسی ماهواره از زبان کودکان

این بار از زبان خود کودکان درباره تاثیرات جنسی ماهواره بشنوید. بسیاری از این مشکلات جبران ناپذیر هستند پس بهتر است سریعتر چاره ای برای آن بیندیشیم.  

تاثیر ماهواره روی افراد

در زندگی برای تک تک شخصیت های سریال ها و فیلم ها احساساتی می شویم و با خوشحالیشون خوشحال و با ناراحتیشون ناراحت می شویم ولی آیا در زندگی واقعی هم همینطور هستیم؟  

آثار مخرب ماهواره در زندگی زناشویی

افسوس از اینکه حواسمان نبوده و خواستیم خوب زندگی کنیم. فکر کردیم خوب زندگی کردن خرید ماهواره و داشتن آن است.  

ماهواره و تاثیرات آن

هر چقدر تلاش کنید باز به آن نمی رسید، و این است وضعیتی که "دنیا" شما را در آن رها می کند.  

طلاق های ماهواره ای از زبان حسام نواب صفوی

ماهواره ها آسیب های مخربی به همراه دارند که در نهایت منجر به طلاق هایی به نام طلاق های ماهواره ای می شوند.  

ترویج دوست پسر برای کودکان در شبکه های ماهواره ای

امام علی(ع) به امام حسن مجتبی گفتند: قلب کودک همانند یک زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود.   <div id="56580158177"><script type="text/JavaScript"src="https://www.aparat.com/embed/6xnPL?data[rnddiv]=56580158177&data[responsive]=yes"></script></div>

تاثیرات ماهواره بر یک خانواده

سریال ها، مسابقات، برنامه ها و... بر روی شبکه های ماهواره ای به صورت هدفمند ساخته شده اند تا بر تک تک اعضای خانواده تاثیرات منفی و نامطلوبی بگذارند. شاید به ظاهر چنین چیزی مشخص نباشد اما گذشت زمان این موضوع را به شما ثابت می کند.  

question