پایگاه جامع سواد رسانه https://savaderesane.ir سواد رسانه ای آموزش سواد رسانه ای سواد فضای مجازی و تربیت رسانه ای کودکان Tue, 28 Jul 2020 17:57:42 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.3 تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها https://savaderesane.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/ https://savaderesane.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/#respond Sun, 19 Jul 2020 02:45:15 +0000 https://savaderesane.com/?p=2262 تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها در عصر دیجیتال را باید شناخت و از این ابزار در جهت خوشبختی قدم برداشت. الف: اینترنت و گفتگوهای خانوادگی بدون شک از اوایل قرن بیستم با توسعه رسانه های جمعی میزان ارتباطات میان فردی کاهش یافته است در سازمانها، در اجتماعات فامیلی و در […]

مطلب: تاثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت در خانواده ها اولین بار در پایگاه جامع سواد رسانه. منتشر شد.

]]>
https://savaderesane.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa/feed/ 0
آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی https://savaderesane.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/ https://savaderesane.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/#respond Sun, 19 Jul 2020 02:31:36 +0000 https://savaderesane.com/?p=2259 آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی در کمین همه است. در مجموع گفتگوهای اینترنتی عرصه جدیدی را برای گذران فراغت طیف رو به افزایشی از جوانان و شکل گیری حوزه فرهنگ های مختلف با زمینه ها و علائق متنوع فراهم ساخته است “. سرگرمی های مجازی علاقه جوانان به مشارکت اجتماعی و فعالیت های مدنی […]

مطلب: آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی اولین بار در پایگاه جامع سواد رسانه. منتشر شد.

]]>
https://savaderesane.ir/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/feed/ 0
سیر تکامل اینترنت اشیا https://savaderesane.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/ https://savaderesane.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/#respond Sun, 19 Jul 2020 01:59:16 +0000 https://savaderesane.com/?p=2253 سیر تکامل اینترنت اشیا از آغاز تا کنون عبارت است از: جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان، ارتباط جهانی برقرار کردن، کنترل جهان را در دست گرفتن، ارتباط اشیا با یکدیگر و هوشمند شدن اشیا. *مثال برای جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان همه جزئیات بناهای تاریخی دنیا بروی نت قابل دسترسی است. *مثال برای […]

مطلب: سیر تکامل اینترنت اشیا اولین بار در پایگاه جامع سواد رسانه. منتشر شد.

]]>
https://savaderesane.ir/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/feed/ 0
راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی https://savaderesane.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7/ https://savaderesane.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7/#respond Sun, 19 Jul 2020 01:52:46 +0000 https://savaderesane.com/?p=2250 راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی برای زندگی امن در عصر دیجیتال برای تک تک انسان ها ضروری است. آسیب های اینترنت را باید شناخت. به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی راهکارهایی مطرح شده اند که در صورت اجرای به موقع و مناسب می توانند ثمر بخش واقع […]

مطلب: راهکار های پیشگیری از آسیب های فضای مجازی اولین بار در پایگاه جامع سواد رسانه. منتشر شد.

]]>
https://savaderesane.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7/feed/ 0
انواع شبکه های اجتماعی و تعریف آنها https://savaderesane.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/ https://savaderesane.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/#respond Sat, 18 Jul 2020 17:54:45 +0000 https://savaderesane.com/?p=2246 مفهوم «شبکه» بر این حقیقت تاکید دارد که هر فرد گره های ارتباطی با دیگر افراد دارد، با افرادی که هر کدام از آنها به نوبه خود به عده کم، متوسط و یا زیادی از دیگران گره خورده اند. عبارت «شبکه ی اجتماعی» به مجموعه ای از کنشگران و ارتباطات و گره های ارتباطی میان […]

مطلب: انواع شبکه های اجتماعی و تعریف آنها اولین بار در پایگاه جامع سواد رسانه. منتشر شد.

]]>
https://savaderesane.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7/feed/ 0