جریان سازی

استاد سعید ارجمندفر

آقای سعید ارجمندفر

جریان شناسی, سواد رسانه, نقد فیلم, نویسندگی

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

جریان شناسی, سواد رسانه ای, مدیریت تشکیلاتی و شبکه ای فضای مجازی, مدیریت و بازاریابی محتوا

استاد روح الله عباسپور

آقای روح‌الله عباسپور

تدریس خبرنویسی و روزنامه نگاری, مدیریت سوژه, مدیریت محتوا, نویسندگی, ویراستاری

استاد حسین عارف

آقای حسین عارف

تکنیک های مصاحبه و تاریخ شفاهی, جریان شناسی رسانه, سایبر ژورنالیسم, مدیریت رسانه در خانواده

question