اساتید برتر

استاد علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای, نویسندگی

استاد حسین عارف

آقای حسین عارف

تکنیک های مصاحبه و تاریخ شفاهی, جریان شناسی رسانه, سایبر ژورنالیسم, مدیریت رسانه در خانواده

استاد حامد حجتی

آقای حامد حجتی

ایده پردازی, رادیو, سواد رسانه ای, نویسندگی, پادکست

سرکارخانم میرجعفری

زبان های خارجی, سواد رسانه, مطالعات زنان, پژوهش

سرکارخانم کشتکاران

تفکر انتقادی, تولید محتوا در فضای مجازی

آقای علیرضا خوش منظر

سواد رسانه ای

question