آسیب شناسی انیمیشن

آقای نورالله اشقری

آسیب شناسی انیمیشن, آسیب شناسی بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای

آقای عباس صالحی

آسیب شناسی انیمیشن, تحلیل فیلم و انیمیشن, طراحی فتوشاپ, طراحی و دیزاین پاورپوینت, نویسندگی

آقای مصطفی ضابط

آسیب شناسی انیمیشن, تحلیل فیلم و انیمیشن, سواد بازی, سواد رسانه

question