جریان شناسی

استاد سعید ارجمندفر

آقای سعید ارجمندفر

جریان شناسی, سواد رسانه, نقد فیلم, نویسندگی

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

جریان شناسی, سواد رسانه ای, مدیریت تشکیلاتی و شبکه ای فضای مجازی, مدیریت و بازاریابی محتوا

استاد حجت‌الاسلام علی قهرمانی

آقای علی قهرمانی

جریان شناسی, سواد رسانه ای, سواد فضای مجازی, نقد و تحلیل فیلم, نویسندگی

question