سواد رسانه ای

استاد جعفر افشار

آقای جعفر افشار

سواد رسانه ای, نویسندگی

وحیدرضا ملکی

آقای وحیدرضا ملکی

جریان شناسی, سواد رسانه ای, مدیریت تشکیلاتی و شبکه ای فضای مجازی, مدیریت و بازاریابی محتوا

سرکارخانم مهتدی فر

سرکارخانم مهتدی فر

سواد رسانه ای

استاد علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای, نویسندگی

question