مشاوره

آقای سید علیرضا حسنی

سواد رسانه, فیلمنامه نویسی, مشاوره, نویسندگی

آقای محمدمهدی رضائی نیک رفتار

سواد رسانه, فتوشاپ, مشاوره, ورد, پاورپوینت

question