مشاوره

آقای سید علیرضا حسنی

سواد رسانه, فیلمنامه نویسی, مشاوره, نویسندگی

آقای محمدمهدی رضائی نیک رفتار

پاورپوینت, سواد رسانه, فتوشاپ, مشاوره, ورد