نویسندگی

استاد جعفر افشار

آقای جعفر افشار

سواد رسانه ای, نویسندگی

استاد سعید ارجمندفر

آقای سعید ارجمندفر

جریان شناسی, سواد رسانه, نقد فیلم, نویسندگی

استاد علی اکبر جمشیدی

آقای علی اکبر جمشیدی

بازی های رایانه ای, سواد رسانه ای, نویسندگی

استاد روح الله عباسپور

آقای روح‌الله عباسپور

تدریس خبرنویسی و روزنامه نگاری, مدیریت سوژه, مدیریت محتوا, نویسندگی, ویراستاری

question