سرکار خانم قهرمانی

سرکار خانم قهرمانی


توضیحات رزومه

سوابق تحصیلی

تحصیل سطح ۳ حوزه علمیه
رشته: فقه و اصول
کارشناس ارشد حوزه و استاد

سوابق فعالیت و همکاری

استاد حوزه علمیه و مبلغ و مربی؛
در حوزه علمیه خواهران،کمیته امداد، آموزش و پرورش و بسیج
نوع همکاری: مدرس و مربی قرآن

موضوعات تدریس

در مورد حقیقت فضای مجازی و آسیب ها و تهدیدهای آن و راه کارهای روانشناختی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی ۹۸-۹۷

فرصت های فضای مجازی از لحاظ آموزشی و اجتماعی و اقتصادی و خدمات عمومی و سازمانی ۹۸-۹۷

وبلاگ: yazameneahoo.kowsarblog.ir

 

شهر محل سکونت: نقده

جزئیات رزومه

question