آقای محمدمهدی رضائی نیک رفتار

آقای محمدمهدی رضائی نیک رفتار


توضیحات رزومه

 

سوابق تحصیلی

حوزه علمیه مرحوم آیت الله آخوند همدانی
حوزوی (۱۳۷۵ تا کنون)

سطح۲حوزه – مشاور سطح۱ مدارس علمیه استان همدان – استاد سواد رسانه در مدارس علمیه استان همدان

 

سوابق فعالیت و همکاری

معاون فرهنگی – حوزه علمیه آیت الله آخوند همدانی (۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹)

مدیر کتابخانه غرب-آیت الله آخوند ملاعلی معصومی همدانی (ره) (۱۳۸۹ – تا کنون ۱۳۹۸)

 

محل سکونت: همدان

جزئیات رزومه

question