سرکارخانم کشتکاران

سرکارخانم کشتکاران


توضیحات رزومه

 درباره استاد:

دغدغه گشودن راهی به سمت حقیقت از میان واقعیات مشوش پیرامون -که پرجلوه‌ترین آنها رسانه و فضای مجازی است،

هدفی است که می‌تواند دانشجو طلبه‌ی فلسفه خوانده‌ای را به ادامه فعالیت و تدریس در موضوع سواد رسانه و تفکر انتقادی ترغیب نماید.

سابقه بیش از یک دهه قلم زدن و ثبت لحظه‌ها در فضای مجازی،

تدریس و برگزاری کارگاه‌های مرتبط و همکاری با برخی نهادهای حوزوی به عنوان کارشناس رسانه و فضای مجازی،

از دیگر ارتکابات فردی است که کماکان به اعتلای اندیشه‌ورزی در رسانه‌های مجازی امیدوار است.

 

سوابق تحصیلی

مهندسی کامپیوتر- ۸۴ تا ۹۰

سطح دو حوزه – ۸۴ تا ۹۲

کارشناسی ارشد فلسفه دین – ۹۱ تا ۹۴

سطح سه حوزه(رشته فلسفه) – ۹۲ تا کنون

دکترای فلسفه دین – ۹۴ تا کنون

جزئیات رزومه

question