آقای سعید ارجمندفر

آقای سعید ارجمندفر


توضیحات رزومه

تحصیلات کلاسیک

کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: عرفان و ادیان؛ گرایش: دین شناسی محل اخذ مدرک: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
دانشجوی دکترای حکمت متعالیه محل تحصیل: تهران،موسسه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فعالیت‌های آموزشی

 تدریس

۱ آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی کارشناسی ۸۵-۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۲ آشنایی با ادیان بزرگ کارشناسی ۸۵ – ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی، مؤسسه عالی امام خمینی(ره)
۳ معارف اسلامی(خداشناسی، راهنماشناسی، معاد شناسی) کارشناسی ۸۶ – ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۴ مطالعات تطبیقی ادیان (کلام تطبیقی بین الادیان) کارشناسی ۸۷ – ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۵ کلام تطبیقی(بین الفرق الاسلامیه) کارشناسی ۸۷ – ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۶ کلام استدلالی کارشناسی ۸۶- ۹۰ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۷ فرق و مذاهب کلامی کارشناسی ۸۷ – ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۸ معرفت شناسی کارشناسی ۹۱-۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۹ آشنایی با عرفان‌های نو ظهور کارشناسی ۹۱-۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۱۰ تاریخ کلام جدید کارشناسی ارشد ۸۷-۹۰ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۱۱ کلام تطبیقی بین الادیان کارشناسی ارشد ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۱۲ تاریخ کلام اسلامی کارشناسی ارشد ۹۰ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۱۳ کلام تطبیقی(بین الفرق الاسلامیه) کارشناسی ارشد ۸۸ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۱۴ انسان‌شناسی کارشناسی ارشد ۸۹ مؤسسه عالی امام خمینی(ره)
۱۵ معادشناسی کارشناسی ارشد ۸۹ مؤسسه عالی امام خمینی(ره)
۱۶ راهنما شناسی کارشناسی ارشد ۸۹ مؤسسه عالی امام خمینی(ره)
۱۷ فلسفه حقوق کارشناسی ۸۸ -۸۹ دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۱۸ مبانی فقه اسلامی کارشناسی ۸۹-۹۲ دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
۱۹ مبانی نظری تقریب مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد ۸۹ – ۸۶ مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
۲۰ دین و رسانه کارشناسی ارشد ۸۹ – ۸۷ مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
۲۱ آخرالزمان و سینمای معاصر کارشناسی ارشد ۸۹ – ۸۷ مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
۲۲ آخرالزمان در الاهیات یهودی و مسیحی کارشناسی ۸۹ جامعهْ الزهرا
۲۳ دین و رسانه کارشناسی ۸۹ مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
۲۴ معارف قران کارشناسی ۹۱-۹۲ دانشگاه مجازی المصطفی
۲۵ اندیشه‌هاس اسلامی کارشناسی ۹۱-۹۲ دانشگاه مجازی المصطفی
۲۶ جریان های جدید کلامی دکتری ۹۷-۹۸ مجتمع عالی بنت الهدی

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی

۱ کارگاه روش تحقیق عضو آقای ۸۶ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۲ کارگاه روش تدریس آموزش مهارت‌های تدریس عضو آقای دهنوی ۷۹ مدرسه علمیه معصومیه
۳ کارگاه روان شناسی تدریس عضو آقای دهنوی ۷۹ مدرسه علمیه معصومیه
۴ کارگاه پیشرفته مهارت های تدریس عضو آقای طرقی ۸۹ مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
۵ کارگاه ارزشیابی تحصیلی عضو خانم دکتر ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۶ کارگاه روش ارائه مقاله در ISI عضو آقای دکتر جمالی ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۷ سری کارگاه‌های مبانی تقریب عضو آقای دکتر احمدی میانجی ۸۸ مؤسسه آموزش های کوتاه مدت
۸ کارگاه روش مقاله نویسی عضو آقای دکتر ۹۲ مجتمع عالی شهیده بنت الهدی
۹ کارگاه روش تدریس معارف (برای اساتید فن) استاد ارجمندفر ۹۲ حوزه علمیه قزوین

فعالیت‌های پژوهشی

تألیفات

۱٫ حکومت مهدوی یا دولت مسیحایی¬_ پایان نامه کارشناسی ارشد؛
۲٫ مبانی نظری تقریب_ تاریخ چاپ: بهار ۸۹ ، فصل نامه تربیت، جامعهْ المصطفی العالمیهْ؛
۳٫ زهد و ساده زیستی در اسلام، _ تاریخ چاپ: بهار ۸۵ ، مجله صباح؛
۴٫ کتاب حکومت مهدوی یا دولت مسیحایی¬، ۱۳۹۶، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ؛
۵٫ کتاب دین در سینمای شرق و غرب، ۱۳۹۶،
۶٫ تجربه دینی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)؛
۷٫ امت پوشالین(نگاهی به احوال اصحاب صفین)، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ؛
۸٫ تجربه دینی و مکاشفات عرفانی، مرکز پاسخ گویی به سؤالات حوزه؛
۹٫ تجربه دینی و وحی نبوی، مرکز پاسخ گویی به سؤالات حوزه؛
۱۰٫ تحلیلی بر اصالت فرد یا جامعه از دیدگاه شهید مطهری و علامه مصباح یزدی ـ اردیبهشت ۹۴؛
۱۱٫ جایگاه نقل و کشف در روش‌شناسی فلسفه صدرا ـ مرداد ۱۳۹۴؛
۱۲٫ رابطه میان علم پیشین الاهی الهی و اختیار انسان با توجه به شرور اختیاری ـ مهر ۱۳۹۴؛
۱۳٫ نگرشی بر تحلیل‌های روایی ملاصدرا در توجیه جسمانیت الحدوث بودن روح ـ شهریور ۱۳۹۴؛

استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه و تحقیق پایانی

۱٫ استاد راهنمای تحقیق پایانی کارشناسی،خانم زهرا دبدوب، با عنوان : ادله مهدویت در تفسیر المیزان (دفاع شده در تاریخ ۸۹)
۲٫ استاد راهنمای تحقیق پایانی کارشناسی، خانم سمیه توسلی، با عنوان:عوامل نجات و رستگاری اخروی در قرآن و عهدین (دفاع شده در تاریخ ۹۱)
۳٫ استاد راهنمای تحقیق پایانی کارشناسی، خانم درخشان وقار زیدی، با عنوان:قضا و قدر الاهی در نهج البلاغه (دفاع شده در بهار ۹۳)
۴٫ استاد راهنمای پایان نامه ارشد سرکار خانم منی ساعدی با عنوان : نقد و بررسی رابطه انسان و ماوراء در سینمای مسیحی آمریکا بر اساس دیدگاه نوصدرایی، در حال تدوین؛
۵٫ استاد راهنمای پایان نامه ارشد سرکار خانم نائده حاجی یوا با عنوان: بررسی سلطه غیبیه اولیاء الهی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، در حال تدوین؛
۶٫ استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، خانم فاطمه اخلاقی، با عنوان:بررسی کمال انسان در دیدگاه شهید مطهری و کانت(دفاع شده در تاریخ ۹۱)
۷٫ استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد، خانم گوهر امیری، با عنوان:پژوهشی تطبیقی در آراءشهید مطهری و دکتر سروش (در حال تدوین)
۸٫ استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد، سرکار خانم صدیقه حمیدی، باعنوان نگرش کلامی به گفتگوی ادیان (اصول و مبانی، اهداف و شیوه‌ها)، (دفاع شده در اردیبهشت ۱۳۹۶)
۹٫ استاد راهنمای پایان نامه دکتری ترجمه بخش معاد کتاب عقاید اسلامی با نگرشی به مقوله معاد در ادیان چین، سرکار خانم آنیما،(در حال تدوین)؛
۱۰٫ استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، سرکار خانم زینب صفدری، با عنوان روش های پیامبراعظم در تبیین عقاید دینی، (دفاع شده در آبان ماه ۱۳۹۵)؛
۱۱٫ استاد مشاور پایان نامه دکتر سرکار خانم سمیه توسلی با عنوان: تحلیل و نقد عقل‌گرایی نصرحامد ابوزید در حوزه مسائل زنان، در حال تدوین؛
۱۲٫ داوری تحقیق پایانی کارشناسی، خانم فاطمه عقیلی، با عنوان :نبوت زن در قرآن و عهدین (دفاع شده در تاریخ۸۸)
۱۳٫ داوری تحقیق پایانی کارشناسی، خانم معصومه محمدی، با عنوان:جایگاه و کارکرد عقل از دیدگاه اهل بیت(دفاع شده در تاریخ۸۹)
۱۴٫ داوری تحقیق پایانی کارشناسی، خانم نسیبه حسینی، با عنوان:حکمت ابتلاء و نقش آن در تکامل انسان(دفاع شده در تاریخ۹۲)
۱۵٫ داروی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، خانم زهرا ضیایی، با عنوان: اثبات خدا در برهان اخلاقی کانت (دفاع شده در تیر ماه ۹۱)
۱۶٫ داوری تحقیق پایانی کارشناسی، خانم عنبرین زهرا زیدی، با عنوان: عدل الاهی در نهج البلاغه(دفاع شده در تیر ماه ۹۱)

ارائه مطالب در همایش‌ها و نشست‌های علمی پژوهشی

۱٫ سلسه نشست‌های تبیین اصل ولایت مطلقه فقیه، مجتمع عالی شهیده بنت الهدی، تاریخ برگزاری ۸۹؛
۲٫ سلسه نشست‌های آشنایی با جنگ نرم، دانشگاه زنجان، تاریخ برگزاری ۸۹؛
۳٫ نشست آشنایی با شیطان پرستی، مجتمع عالی شهیده بنت الهدی و مراکز سپاه پاسداران استان زنجان، تاریخ برگزاری ۸۹؛
۴٫ تبیین چهره یهود در قرآن، دانشگاه زنجان، تاریخ برگزاری ۸۹؛
۵٫ هالیوود و شیطان‌گرایی مدرن، دانشگاه زاهدان، تاریخ برگزاری ۸۹؛
۶٫ تقابل اسلام و مسیحیت(همایش محمد راز آفرینش)، دانشگاه بوعلی همدان، تاریخ برگزاری ۸۶؛
۷٫ کارشناس مسئول مستند “و اینک آخرالزمان” تهیه شده برای شبکه خبر، به کارگردانی جناب آقای مستغاثی و پخش شده در خرداد و تیر ۹۱؛
۸٫ کارشناس مسئول برنامه «آنسوی سراب» تهیه شده برای شبکه قرآن سیما وژخش در ایام نوروز ۱۳۹۵؛
۹٫ کارشناس مسئول برنامه «شعبده شوم» تهیه شده برای رادیو گفتگو مرداد و شهریور ۱۳۹۵؛
۱۰٫ کارشناس مدعو برنامه تا جمعه ظهور با عنوان کودک و رسانه‌های آخرالزمان شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶؛
۱۱٫ کارشناس مدعو برنامه تا جمعه ظهور با خدا در رسانه‌های آخرالزمان شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶٫

 فعالیت های اجرایی

۱ مدیر تربیتی فرهنگی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) ۸۶-۸۸
۲ سرپرست امور پایان‌نامه مدرسه عالی حجتیه ۸۲
۳ کارشناس مسئول و جانشین معاونت آموزش موسسه ولاء منتظر ۸۳
۴ کارشناس مسئول گروه ادیان و مذاهب مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت ۸۸
۵ عضو گروه علمی تربیتی فلسفه و کلام مجتمع عالی شهیده بنت الهدی ۹۷-۸۹
۶ کارشناس مسئول کارگروه رسانه موسسه قدر ۹۲-۹۱
۷ عضو هیئت رئیسه انجمن سواد رسانه حوزه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ۹۴-۹۷
۸ عضو کارگروه عملیاتی سازی نظام‌نامه تربیتی معاونت فرهنگی المصطفی العالمیه ۹۵-۹۶
۹ عضو گروه علمی تربیتی تبلیغ و ارتباطات مجتمع عالی شهیده بنت الهدی ۹۷

جزئیات رزومه

question