سرکارخانم عطیه کشتکاران

سرکارخانم عطیه کشتکاران

توضیحات رزومه

خانم عطیه کشتکاران

 درباره استاد:

دغدغه گشودن راهی به سمت حقیقت از میان واقعیات مشوش پیرامون که پرجلوه‌ترین آنها رسانه و فضای مجازی است،
هدفی است که می‌تواند دانشجو طلبه‌ی فلسفه خوانده‌ای را به ادامه فعالیت و تدریس در موضوع سواد رسانه و تفکر انتقادی ترغیب نماید.
سابقه بیش از یک دهه قلم زدن و ثبت لحظه‌ها در فضای مجازی،
تدریس و برگزاری کارگاه‌های مرتبط و همکاری با برخی نهادهای حوزوی به عنوان کارشناس رسانه و فضای مجازی،
از دیگر ارتکابات فردی است که کماکان به اعتلای اندیشه‌ورزی در رسانه‌های مجازی امیدوار است.

سوابق تحصیلی

مهندسی کامپیوتر- ۸۴ تا ۹۰
سطح دو حوزه – ۸۴ تا ۹۲
کارشناسی ارشد فلسفه دین – ۹۱ تا ۹۴
سطح سه حوزه(رشته فلسفه) – ۹۲ تا کنون
دکترای فلسفه دین – ۹۴ تا کنون


گالری رزومه