آقای سید علیرضا حسنی

آقای سید علیرضا حسنی


توضیحات رزومه

سوابق علمی – مهارتی – آموزشی

طلبه ممتاز حوزه علیمه قم (سال ۱۳۹۳).
جوان برتر استان قم در زمینه ادبی و هنری (سال ۱۳۹۷).
گذراندن دوره تربیت مربی سواد رسانه ای (کسب مدرک مربی سواد رسانه / ۱۳۹۷)
گذراندن دورۀ درام نویسی در مدرسه اسلامی هنر (کسب مدرک درام نویسی پیشرفته / ۱۳۹۳).
گذراندن دوره فیلم¬نامه نویسی در کانون نویسندگان قم (کسب مدرک فیلم¬نامه نویسی پیشرفته / ۱۳۹۲).
گذراندن دورۀ تربیت مربی در موسسه فرهنگی تربیتی سلاله (کسب مدرک تربیت مربی پیشرفته / ۱۳۹۲).
گذراندن دورۀ تربیت محقق موسسه فرهنگی تربیتی سلاله (کسب مدرک تربیت محقق و پژوهش مقدماتی/ ۱۳۹۳).
گذراندن دوره کارگردانی موسسه فرهنگی هنری هلال سبز آسمان (سال ۱۳۹۱).
گذراندن دوره داستان نویسی در مدرسه اسلامی هنر (کسب مدرک داستان نویسی مقدماتی / ۱۳۹۳).
گذراندن دوره داستان نویسی متوسطه در دفتر تبلیغات (کسب مدرک داستان نویسی متوسطه / ۱۳۹۷)
گذراندن دوره کارآفرینی قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک کارآفرینی پیشرفته / ۱۳۹۷).
گذراندن دوره تخصصی تحلیل جرائم فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی تحلیل جرائم فضای مجازی / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی پژوهش های فناورانه با تکیه بر نرم افزارهای علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی پژوهش های فناورانه با تکیه بر نرم افزارهای علوم اسلامی / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی سواد رسانه ای در تحقق فضای مجازی پاک دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی سواد رسانه ای در تحقق فضای مجازی پاک / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی فقه فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی فقه فضای مجازی / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی سواد رسانه ای و فرهنگ سازی در حوزه بازی های رایانه ای دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی سواد رسانه ای و فرهنگ سازی در حوزه بازی های رایانه ای / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی پایگاه های مجازی نور و نقش کاربردی آن دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی پایگاه های مجازی نور و نقش کاربردی آن / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی آسیب شناسی رفتارهای جنسی نامتعارف در فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی آسیب شناسی رفتارهای جنسی نامتعارف در فضای مجازی / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی سواد فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی سواد فضای مجازی / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی اخلاق فعالیت در فضای مجازی با تاکید بر چالش های روابط با کاربران غیر همجنس دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی اخلاق فعالیت در فضای مجازی با تاکید بر چالش های روابط با کاربران غیر همجنس / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی مدیریت سازمان دهی و اسناد دهی منابع دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی مدیریت سازمان دهی و اسناد دهی منابع / ۱۳۹۵).
گذراندن دوره تخصصی آداب و احکام مجازی دفتر تبلیغات اسلامی (کسب مدرک دوره تخصصی آداب و احکام مجازی / ۱۳۹۵).
گذراندن دورۀ کمک‌های اولیه هلال احمر (کسب مدرک مقدماتی / ۱۳۹۳).
شرکت در دوره آموزش زبان کره ای (در حد مقدماتی و متوسط / موسسه زبان مرعشیه / ۱۳۹۴).
آشنایی با زبان انگلیسی، ورد و اکسل (در حد متوسط).
کسب رتبه اول لیگ دسته دو فوتسال استان قم (تیم فردوسیان جوان / ۱۳۹۶).
بازی در لیگ دسته اول فوتسال استان قم (تیم مهدیار / ۱۳۹۵).
بازی در لیگ دسته اول فوتسال استان قم (تیم آریا صنعت معصومی / ۱۳۹۷).

 

سوابق تدریس

تدریس کارگاه مبانی فیلمنامه نویسی مقدماتی (موسسه فرهنگی تربیتی سلاله / ۱۳۹۳).
تدریس کارگاه سینما فیلمنامه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۴).
تدریس کارگاه نگارش فیلمنامه کوتاه (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۵).
تدریس کارگاه مبانی گزارش کتاب (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۵).
تدریس کارگاه خلاقیت در نگارش فیلمنامه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۶).
تدریس کارگاه نگارش فیلم¬نامه در ۴ سطح مختلف مقدماتی، متوسطه، پیششرفته و تکمیلی (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۵).
اجرایی:
کارشناس طرح¬ها و گروه¬های مکتوب، ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی (۱۳۹۵ – تاکنون).
مدیر گروه فیلم‌نامه نویسی مدرسه اسلامی هنر (۱۳۹۴ – ۱۳۹۶).
مدیریت اداری و مالی خانواده هنری تبلیغی عقیق (۱۳۹۳ – ۱۳۹۵).
مدیر داخلی خانواده هنری تبلیغی عقیق (۱۳۹۵ – ۱۳۹۶).
تهیه کنندگی هنری برنامه ترنم باران (۱۳۹۶ / پخش شده از شبکه دو ، امید و قم).
تهیه کنندگی فیلم کوتاه نفیس ترین (۱۳۹۵ / به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی).
تهیه کنندگی فیلم کوتاه ده ثانیه (۱۳۹۷ / به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی).
تهیه کنندگی فیلم کوتاه متافیزیک (۱۳۹۷ / به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی).
عضو گروه تولید و تدوین محتوای کمیته فنی و محتوایی مسابقات بین المللی قرآن کریم (۳۴ مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم / ۱۳۹۵).
دبیر برنامه ریزی و نظارت جشنواره طلیعه قرآنی (اولین دوره ایده های قرآنی / ۱۳۹۷).
مدیر نمایشگاه مرکز دارالقرآن حوزه علیمه قم در نمایشگاه مسابقات بین المللی قرآن کریم (۳۲ مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم / ۱۳۹۳).
مدیر غرفه عقیق در نمایشگاه مسابقات بین المللی قرآن کریم (۳۳ مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم / ۱۳۹۴).
عضو هیئت نقد و بررسی فیلم های جشنواره فجر از سوی مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی (۳۶ مین دوره جشنواره فیلم فجر / ۱۳۹۶).
تهیه کنندگی و مدیریت تولید بیش از ۳۰ نمایش رادیویی داستانی (۱۳۹۴- تا کنون).
مدیریت تولید فیلم کوتاه فتوکپی (به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۳).
مدیریت تولید فیلم کوتاه آخرین پیام (به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۳).
مدیریت تولید فیلم کوتاه صف (برگزیده جشنواره فیلم ۱۰۰ / به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۴).
مدیریت تولید فیلم کوتاه نفس (به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۴).
صدا برداری فیلم کوتاه تیهو (تقدیر شده از سوی آیت الله جوادی آملی – برگزیده جشنواره عمار – برگزیده جشنواره جنات / به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۴).
مدیریت تولید فیلم کوتاه پرستار (به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۵).
مدیریت تولید فیلم کوتاه مرد افسانه ای (به سفارش دفتر تبلیغات / ۱۳۹۵).
مدیریت تولید تئاتر خیابانی سیگار (به سفارش آستان مقدس حضرت معصومه (س) / ۱۳۹۳).
مدیریت تولید تئاتر خیابانی راننده (به سفارش آستان مقدس حضرت معصومه (س) / ۱۳۹۳).
عضو هیئت اندیشه ورزان استان قم (اتاق فکر سازمان ملی جوانان استان قم / ۱۳۹۷).
مدیر کتابخانه جوادالائمه (ع) (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰).
مسئول تعلیم و تربیت پایگاه شهید روشن (۱۳۹۶ – تا کنون).
مسئول فرهنگی پایگاه بسیج حضرت معصومه(س) ( ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱).
مربی حلقه¬های صالحین بسیج (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵).
مربی تربیتی در موسسه فرهنگی تربیتی سلاله (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷).

 

ارزیابی و مشاوره

مشاوره فیلمنامه در مدرسه اسلامی هنر (۱۳۹۴ تا کنون).
مشاوره فیلمنامه در مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات (۱۳۹۶ تا کنون).
ارزیابی فیلم نامه از سوی مدرسه اسلامی هنر (۱۳۹۴ تا کنون).
مشاوره برخی مربیان و متربیان از سوی موسسه فرهنگی تربیتی سلاله (۱۳۹۲ تا کنون).
مشاوره فیلمنامه در اداره رسانه اداره کل تبلیغ نوین دفترتبلیغات اسلامی (۱۳۹۶ تا کنون).

 

برگزاری دوره و کارگاه

برگزاری کارگاه تجربه هنرمند با حضور استاد فریدون فرهودی (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۶).
برگزاری کارگاه تجربه هنرمند با حضور خانم غزاله سلطانی (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۶).
برگزاری کارگاه تجریه هنرمند با حضور آقای محمد هادی ناهیجی (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۶).
برگزاری کارگاه فیلمنامه نویسی در اداره رسانه اداره کل تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی / ۱۳۹۷).
برگزاری کارگاه یک فنجان فیلم (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۵).
برگزاری دوره نگارش تخصصی فیلمنامه سینمایی زیر نظر استاد فریدون فرهودی (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۶).
تهیه کنندگی روخوانی نمایشی ضیافت – به سفارش مدرسه اسلامی هنر – مجری طرح خانواده هنری عقیق (۱۳۹۴).
تهیه کنندگی روخوانی نمایشی هنر – به سفارش مدرسه اسلامی هنر – مجری طرح خانواده هنری عقیق (۱۳۹۵).
تهیه کنندگی روخوانی نمایشی قمقمه های ژنرال – به سفارش مدرسه اسلامی هنر – مجری طرح خانواده هنری عقیق (۱۳۹۵).

 

سوابق نگارش- پژوهش

نگارش مجموعه کتاب سه جلدی داستان های مانی و مانا (انتشارات کتابک – نشر اختصاصی کودک و نوجوان – ۱۳۹۷)
نگارش رمان یک ارتباط مجازی (در حال نگارش)
نگارش رمان گرگ تنها (در حال نگارش – کنگره مقابله با جریانات تکفیری)
نگارش کتاب نمایشنامه رادیویی اذان به وقت کلیسا (در حال نگارش).
نگارش کتاب مبانی فیلم نامه نویسی ده فرمان (در حال نگارش).
مشارکت در نگارش کتاب پسران آسمان (نویسندگی گروهی – ۱۳۹۴، سازمان اوقاف و امور خیریه).
نگارش مجموعه داستان های کوتاه اخلاق تبلیغ (سفارش مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات).
نگارش مجموعه داستان های کوتاه اخلاق تبلیغ (سفارش بخش مکتوب و هنری دفتر تبلیغات اداره کل تبلیغ نوین / ۱۳۹۷).
نگارش متن های ادبی برای مجله انتظار نوجوان (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶).
نگارش متن های ادبی برای مجله خانواده شاد (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶).
نگارش داستان های کوتاه برای فصلنامه آینده (۱۳۹۷ تا کنون).
نگارش طرح تله فیلم ارتباط مجازی (در حال نگارش فیلمنامه تله).
نگارش نمایشنامه بلند رادیویی همراه نور (رادیو معارف / ۱۳۹۴).
نگارش نمایشنامه بلند صحنه ای علی بی نماز (مدرسه اسلامی هنر / ۱۳۹۳).
نگارش نمایشنامه بلند رادیویی تلنگر آفتاب (رادیو معارف / ۱۳۹۴).
نگارش فیلمنامه کوتاه چند لحظه زندگی (تولید شده دفتر تبلیغات اسلامی / ۱۳۹۴).
نگارش فیلمنامه کوتاه چراغ قرمز (تولید شده دفتر تبلیغات اسلامی / ۱۳۹۴).
نگارش متن رادیویی زندگینامه استاد ابوالقاسم (ویژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری / ۱۳۹۴).
نگارش فیلمنامه کوتاه دروغ شیرین (خریداری شده توسط خانه مفید فیلم / ۱۳۹۷).
نگارش فیلمنامه کوتاه راه دور (خریداری شده توسط خانه مفید فیلم / ۱۳۹۷).
نگارش فیلمنامه کوتاه قدم به قدم (خریداری شده توسط خانه مفید فیلم / ۱۳۹۷).
نگارش فیلمنامه کوتاه توقف ممنوع)خریداری شده توسط خانۀ مفید فیلم / ۱۳۹۶).
نگارش فیلمنامه کوتاه زمستان گرم (به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی / در حال تولید).
نگارش فیلمنامه کوتاه مرد نامرد (به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی / در حال تولید).
نگارش فیلمنامه کوتاه اینستاگرام (به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی / در حال تولید).
نگارش فلیمنامه اتاق بازجویی.
نگارش فلیمنامه بهترین نمایش.
نگارش فیلمنامه مهربانی.
نگارش فیلمنامه جایزه.
نگارش طرح سینمایی قضاوت.
نگارش فیلمنامه کوتاه تاکسی خطی (به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی).
نگارش متون موشن گرافیک ویژه حضرت زهرا (س) (به سفارش دفتر تبلیغات اسلامی).
نگارش فیلم¬نامه کوتاه توقف ممنوع (خریداری شده توسط خانۀ مفید فیلم / ۱۳۹۵).
نگارش فیلم¬نامه کوتاه تنگنا.
نگارش فیلمنامه انگشتر اصل.
نگارش فیلمنامه قطره های حیات.
نگارش فیلمنامه کوتاه طوفان.
نگارش فیلمنامه کوتاه شهروند مطیع قانون )باشگاه فیلمنامه نویسی خودنویس / ۱۳۹۷).
نگارش فیلمنامه کوتاه ببخشید تقصیر من بود) باشگاه فیلمنامه نویسی خودنویس / ۱۳۹۷)
نگارش فیلمنامه کوتاه موضوع انشا) باشگاه فیلمنامه نویسی خودنویس / ۱۳۹۷)
نگارش بیش از ۲۰ نمایشنامه رادیویی کوتاه (رادیو معارف / مدرسه اسلامی هنر / خانواده هنری تبلیغی عقیق).
نگارش فیلمنامه در کارگاه خانه مفید فیلم.
نگارش فیلمنامه در کارگاه مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی.
نگارش فیلمنامه در کارگاه رسانه اداره کل تبلیغ نوین.
نگارش فیلمنامه در کارگاه خانواده هنری تبلیغی عقیق.
نگارش نمایش نامه رادیویی در کارگاه نمایشنامه نویسی خانواده هنری عقیق.
نگارش فیلمنامه در کارگاه مرکز پژوهش های صدا و سیما.
نگارش فیلمنامه در کارگاه فیلمنامه نویسی خودنویس.

جزئیات رزومه

question