آقای محسن بهروزنژاد

آقای محسن بهروزنژاد


توضیحات رزومه

بیوگرافی

از دوران کودکی و نوجوانی در دوره های فرهنگی برخی از مساجد اهواز حضور داشتم. در سال ۱۳۸۶ وارد حوزه علمیه شدم.
پس از ورود به حوزه عملیه، به همکاری با پایگاه های فرهنگی مساجد، خانه قرآن و دانشگاه در قالبهای هیئت پایگاه بسیج،
کلاسداری نوجوانان و اقامه جماعت در دانشگاه پرداختم.
در برخی کلاسهای آموزشی و فعالیتهای پژوهشی در زمینه بازیهای دیجیتال و سواد رسانه ای حضور داشتم،
از جمله دوره دو روزه دانشگاه هیولاسازی، فعالیتهای پژوهشی گروه «مدبر».
در حال حاضر در مقطع خارج حوزه علمیه و کارشناسی ارشد دانشگاهی در رشته «تربیت مربی اخلاق» اشتغال به تحصیل دارم.

 

سوابق تحصیلی

عنوان محل تحصیل: حوزه علمیه قم و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته: خارج فقه و اصول، موسسه: تربیت مربی اخلاق
سال:حوزه از  ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸، موسسه از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
توضیحات: از سال ۱۳۹۲ تا حال حاضر، تحصیلات حوزوی و موسسه را به صورت همزمان پیش بردم.

سوابق فعالیت و همکاری

عنوان مجموعه/مرکز: مرکز دانش بازیهای رایانه ای (مدبر) modaber.net
نوع همکاری: پژوهشی – تبلیغی
سال: از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
توضیحات: این مرکز، با رویکردی حوزوی، به تحقیق و پژوهش و تبلیغ در زمینه بازیهای دیجیتال میپردازد و تا به حال، تألیفات، جلسات و همایشهایی در این زمینه ارائه نموده. ضمنا به همت عزیزان این مرکز، در حال حاضر دو درس خارج با عناوین «خارج فقه بازیهای رایانه ای» و «فقه تربیتی بازیهای رایانه ای» برگزار میگردد. همچنین این مرکز با اعزامهای تبلیغی، به ارائه مباحث سواد بازیهای دیجیتال اقدام مینماید.

جزئیات رزومه

question