آقای محمد ملکی

آقای محمد ملکی


توضیحات رزومه

سوابق تحصیلی

دانش آموخته مهندسی فناوری اطلاعات از ۱۳۹۲تا۱۳۹۴

 

سوابق فعالیت و همکاری

مدیر پایگاه اطلاع رسانی ازناخبر از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

مسئول فضای مجازی بسیج از سال۱۳۹۱تا کنون

پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه

دوره دیده در مباحث تخصصی و تدریس فضای مجازی

مشاور سواد رسانه در مدارس

جزئیات رزومه

question