آقای مصطفی کُرفی

آقای مصطفی کُرفی

توضیحات رزومه

آقای مصطفی کُرفی

سوابق تحصیلی

دبیرستان صدرا علوم و معارف اسلامی
حوزه علمیه قم مدرسه علوی
موسسه امام خمینی ره رشته معارف اسلامی و روانشناسی

سوابق فعالیت و همکاری

برگزاری دوره های سواد رسانه ای برای مرکز تخصصی تبلیغ نوین دو سال؛ سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶
برگزاری و تدریس یک دوره سواد رسانه ای و شبکه برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سال ۱۳۹۷

▪️ طلبه سطح دو حوزه علمیه
▪️ دانش آموخته رشته علوم و معارف اسلامی
▪️ دانش پژوه کارشناسی رشته معارف و روانشناسی
▪️ معلم دروس تفکر و معارف دبیرستان دوره اول
▪️ فعالیت مجازی مدت ۷ سال
▪️ فعالیت تخصصی توییتر بیش از ۳ سال
▪️ عضو گروه آموزشی تبلیغی آمین
▪️ سابقه حضور در دوره های مختلف فصل وصل سازمان سراج و دوره های سواد رسانه ای مرکز تخصصی تبلیغ نوین
▪️ دارای ارتباط موثر با فعالین اصلی جبهه انقلاب در حوزه شبکه های اجتماعی علی الخصوص توییتر

تخصص ها

تدریس مفاهیم اولیه شبکه و شبکه های اجتماعی
تدریس تخصصی در حوزه کنش‌گری توییتر

شهر محل سکونت : قم


گالری رزومه