آقای مهدی زارعی

آقای مهدی زارعی


توضیحات رزومه

سوابق تحصیلی

کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد تبریز

سطح دو حوزه( ۸۷ – ۹۸) – فقه و اصول و کلام

 

سوابق فعالیت یا همکاری

همکاری علمی و پژوهشی با خبرگزاری ایرنا – فرهنگ و ایران (۸۷-۹۱)

مسئول خبرگزاری حوزه در تهران

مسئول اداره هنر و رسانه معاونت تبلیغ حوزه علمیه تهران

پژوهشگر و فعال رسانه ای

 

محل سکونت: تهران

جزئیات رزومه

question