آقای وحید ارغوانی فلاح

آقای وحید ارغوانی فلاح


توضیحات رزومه

سوابق تحصیلی

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد تربیت دینی
پژوهشگر عرصه بازیهای رایانه ای
متخصص تبلیغ دانش آموزی

 

دیپلم کامپیوتر۱۳۸۲
سطح یک حوزه ۱۳۸۸
کارشناسی علوم تربیتی۱۳۹۳
سطح دو حوزه ۱۳۹۱
سطح سه حوزه ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد تربیت دینی۱۳۹۶

سوابق فعالیت و همکاری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_به عنوان پژوهشگر (از سال۱۳۹۶)
موسسه فرهنگی تبلیغی نسیم وصال_ مبلغ,مسوول اعزام,جانشین مدیر (از سال ۱۳۹۰)
مرکز دانش بازیهای رایانه ای,پژوهشگر,دبیر گروه تربیتی (از سال۱۳۹۵)

 

 

محل سکونت : قم

جزئیات رزومه

question