تگ - آثار مخرب ماهواره بر رفتار

تاثیرات پنهانی ماهواره

مشاهده شبکه های مختلف ماهواره ای سطح توقعات ما را بالا می برد و باعث می شود زندگی واقعی خودمان را با ظاهر زندگی بازیگرها، خواننده ها و شخصیت های مختلف این شبکه ها مقایسه کنیم که اصلا مقایسه درستی نیست. این تاثیرات پنهانی ماهواره در ابتدا مشخص نیست...

تاثیر منفی ماهواره

سریالهای ماهواره ای توانسته اند با ترویج خیانت و دروغ این دو خصلت را یک امر عادی نشان دهند، به مرور تاثیر منفی خود را بر روی عقائد مردم می گذارند. اما طبیعتا وقتی خود ما به سادگی دروغ می گوییم نباید انتظار داشته باشیم اطرافیانمان با ما صادق...