تگ - آسیب های فضای مجازی

وابستگی به فضای مجازی

وابستگی به فضای مجازی خدایا! ما ار آویزانِ جز خودت نخواه و نکن! جایی در مسیر رسیدن به خدا، به یک جاده فرعی برخوردیم! کنجکاو شدیم و آن را پیش گرفتیم. هر چه که رفتیم به انتها نرسیدیم! از جاده اصلی دور و دورتر شدیم.   وابستگی به فضای مجازی تا جایی که وقتی پشت سرمان را نگاه کردیم دیگر چیزی ندیدیم جز مه و غبار وابستگی! وابستگی به این جاده بی پایان که همیشه چیزی در آن پاهایمان را به جلو هدایت میکرد. شبکه های اجتماعی وقتی وارد زندگی انسان ها شدند سرنوشت خیلی از آنها را تغییر دادند. انسان هایی که بدون اینکه بدانند در چه مسیری قدم...

برای خودمون زندگی می کنیم یا بقیه؟

برای خودمون زندگی می کنیم یا بقیه؟ خیلی از اوقات آدم هایی که وارد اینستاگرام می شوند فکر میکنند شهرت همه چیز است. تعداد فالوور بالا همه چیز است. زندگی یعنی اینکه فالوور ها و لایک ها و کامنت ها زیاد باشند. با همان ها زندگی میکنند و از زندگی واقعی آنها تحت الشعاع قرار میگیرد. آرامش زندگی را از دست میدهند و علاوه بر آن تکیه عقل خودشان را هم کنار میگذارند و تنها به نظرات دنبال کنندگان خود اهمیت میدهند. اگر فالوور هایشان از چیزی خوششان نیاید آن را انجام نمیدهند. پس اختیار و خواسته خودشان چه میشود؟     قدرت تصمیم گیری خودشان چه میشود؟ همان...

اسارت در فضای مجازی

اسارت در فضای مجازی حبس در زندان رسانه ها و زندان فضای مجازی از جمه آسیب های فضای مجازی به شمار می روند. خدایا کمکم کن بگذرم، از آنچه مرا از تو دور میسازد ... چقدر از زمانی که رسانه ها فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به شکل امروز کار خود را شروع کرده اند میگذرد؟ چند مدت است که جوامع درگیر مشکلاتی نظیر اعتیاد به شبکه های مجازی شده اند؟ که هر روز و هر سال هم این آمار بیشتر و بیشتر میشود.   اسارت در فضای مجازی حال چه مدت است که انسان ها خدا را شناخته اند و میدانند اوست که همه...

شیطان مجازی

شیطان مجازی با استفاده از حربه های جدید به سراغ کاربران می رود. شیطون به هر کسی از راه نفوذ خاص اون آدم وارد افکارش میشه، راه نفوذ شما چیه؟ علمت؟ خوشگلیت؟ ثروتت؟   شیطان مجازی شیطان که شاخ دم ندارد، شیطان میتواند همه جا باشد. در هر جایی که فکرش نمیکنیم و همیشه همراه ما. هر چیزی که استفاده نادرست و باطل از آن بشود شیطانی است برای انسان. که او را به بیراهه ها میکشاند. ترفند شیطان همیشه این بوده که زشتی ها را زیبا جلوه دهد دروغ و پلیدی ها را در قالبی جذاب به نمایش بگذارد تا انسان را به راهی که نباید ببرد. و نکته تلخ...

زندان رسانه ها

زندان رسانه ها و زندان فضای مجازی را خود ما باید بشکنیم و در فکر رهایی از آسیب های فضای مجازی و رسانه ها باشیم. خدایا! این درها را باز کن، این دیوارها را بردار لطفا!   زندان رسانه ها تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که شی ای آنقدر به شما نزدیک باشد که آن را نبینید یا متوجه آن نشوید؟ مثلا وقتی وسیله ای را گم کرده اید و آن را زمانی پیدا میکنید که دقیقا در دسترس ترین جا بوده و به قول خودمان "جلوی چشم بوده". حالا همه ما چیزی را گم کرده ایم و به دنبال آن میگردیم. آرامش‌مان را و آسودگی...