تگ - آموزش سواد رسانه

یادگیری سواد رسانه

یادگیری سواد رسانه سواد رسانه ای نداشتن یعنی پذیرفتن هر چیزی بدون تحقیق! امروزه ماییم و انبوهی از شبکه ها و رسانه های مختلف که هر یک حرفی برای گفتن دارند و گوشی میخواهند برای شنیدن. و ماییم و انتخاب اینکه به کدام یک گوش دهیم و کدام را پشت سر بگذاریم. این انتخاب، انتخاب سختی است و برای آن باید دانش خود را افزایش دهیم. دانشی به نام سواد رسانه.   یادگیری سواد رسانه در عصر رسانه ها و انفجار اطلاعات نداشتن سواد رسانه ای یعنی بی سوادی. اگر ندانیم که افکارمان از چه منبعی تغذیه میشوند و تصمیمات زندگی خود را بر اساس کدام...

فلش اتهام؟ والدین، مدرسه یا …

فلش اتهام؟ والدین، مدرسه یا ... به چه میزان در تربیت فرزندان ما قش دارند و چه میزان از مسئولیت تربیت فرزند به عهده والدین است؟ وقتی در جمع والدین از مسئولیت پذیری والدین سخن می گوییم، بسیاری از آدم ها دست بالا می گیرند و خیلی طلبکارانه می گویند: پس دولت چه کار می کند؟ شخصی آن طرفتر بدون اینکه دستی بالا بگیرد ادامه می دهد پس مدرسه ها برای چی هستند!؟ نمی دانم این وقت ها باید گریه کنم یا بخندم! اینطور شروع می کنم: در سالیان قبل از بروز و ظهور اینترنت، والدین تنها چند مسئولیت داشته اند، تغذیه، پوشاک،...