تگ - آگاهی والدین در فضای مجازی

آگاهی والدین در فضای مجازی

آگاهی والدین در فضای مجازی آگاهی والدین در شناخت ابزار های رسانه ای، اولین قدم در سلامت فکری کودکان   آگاهی والدین در فضای مجازی بازی های ویدئویی و موبایلی و شبکه های اجتماعی در این دوره جزء جدانشدنی زندگی کودکان و نوجوانان هستند. و مبنا هم بر این نیست که ما فرزندان خود را از این فضا دور نگه داریم. بلکه اتفاقا باید آن ها را تشویق به استفاده از این امکانات هم بکنیم. زیرا آینده انسان ها به وسیله همین ابزار ساخته خواهد شد. اما استفاده ای درست... این موضوع که شبکه های اجتماعی و انواع رسانه های مجازی میتوانند خطراتی برای...