تگ - ابزارهای رسانه

تعریف رسانه و انواع آن

عصر، عصر تکنولوژی است. روز به روز ابزارها و امکانات پیشرفته جدیدتری می آید و این ما هستیم که باید اطلاعاتمان را به روز رسانی کنیم. برای استفاده از این تکنولوژی ها در ابتدا باید سواد رسانه ای لازم را داشته باشیم تا در دنیای رسانه ها غرق نشویم.  

پشت پرده رسانه ها – طنز

خیلی دروغ ها را در فضای مجازی و رسانه ها دیده ایم و باور کرده ایم تنها با یک کلیپ و عکس ساده اما شاید این تمام حقیقت نباشد. وقتی از پشت پرده رسانه ها بی خبریم پس بیایید زود قضاوت نکنیم.  

رسانه ها واقعیت را می سازند

هیچ وقت نمی توان گفت که رسانه ها واقعیت را نشان می دهند بلکه در واقع رسانه ها واقعیت را می سازند. در واقع اینطور می توان که رسانه ها چیزی را نشان می دهند که می خواهند ما بشنویم و ببینیم نه صرفا حقیقت را.  

رسانه، ما و سواد رسانه ای

با ظهور انواع ابزارهای رسانه و پیشرفت آنها، نیاز و میل ما نیز برای استفاده از این ابزارها و بدست آوردن اخبار و اتفاقات در سرتاسر جهان افزایش یافت. اما همانطور که می دانید برای استفاده از هر ابزاری باید در مورد آن اطلاعاتی کسب کرد، برای استفاده از...

رژیم مصرف رسانه ای را رعایت کنیم

تغذیه رسانه ای نیز همانند خوراک هر شخص از اهمیت زیادی برخوردار است و نیازمند مطالعه و دانش است اما برای کودکانمان که هنوز به مرحله تشخیص راه درست و غلط نرسیدند و والدین باید این بار را بر دوش بکشند بهتر است با دقت بیشتری ابزار رسانه را...

راه حل سوپرطناب انیمیشن

وقتی اعتدال را در خیلی از مسائل رعایت نمی کنیم حتی در مورد رسانه ها و هر آنچه که به ما می گویند را به سرعت می پذیریم در واقع تسلیم آن ها شدیم و زندگی خود را به آنها سپرده ایم.   وقتی اعتدال را در خیلی از مسائل رعایت...

دستکاری واقعیت توسط رسانه ها

مهم ترین دارایی قدرتمند رسانه ها توانایی آن ها در دستکاری واقعیت است. با ظهور تکنولوژی ها و امکانات جدید تغییر عکس و فیلم ها و یا حتی ساخت برخی کلیپ های تبلیغاتی کار سختی نیست. خیلی مهم است که با سواد رسانه ای آشنا باشید و بتوانید دروغ...

جنگ نرم

دشمن در جنگ نرم با استفاده از انواع رسانه ها می خواهد با تحریک افکار عمومی دولت های وقف را برای کسب منافعش مورد تهدید قرار دهد.