تگ - اثرات بازیهای رایانه ای

سواد رسانه ای – کمی بیشتر در مورد بازی‌های رایانه‌ای بدانیم

بررسی تاثیرات بازی های رسانه ای و تحلیل نتایج علمی به دست آمده در مورد ارتباط مغز انسان و تاثیراتی که می تواند از بازی های رایانه ای بگیرد. امروزه پیشتازی بازی ها در عرصه رسانه ها به شدت بیشتر شده است و بازی ها از رسانه هایی همچون...